viernes, 21 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Els centres tindran ensenyament online i classes de fins a 10 alumnes en la Fase 2

En les etapes d'Educació Infantil i Especial, la Generalitat Valenciana ha decidit no obrir les aules.

Ensenyament en línia amb caràcter general, possibilitat de realitzar tutories i classes col·lectives presencials amb un màxim de 10 alumnes per als cursos que titulen i un pla de contingència de seguretat i salut són algunes de les pautes que seguiran els centres educatius de la Comunitat Valenciana en la fase 2 de la desescalada, a la qual la Generalitat ha demanat avançar a partir del pròxim dilluns.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este dijous la resolució de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Estes directrius s’aplicaran en tots els centres docents sostinguts amb fons públics, els de formació, innovació i recursos educatius (Cefire), els servicis psicopedagògics escolars (SPE) i els centres dependents de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

En les etapes d’Educació Infantil i Especial, la Generalitat Valenciana ha decidit no obrir les aules. En Infantil s’estableix que les escoles mantindran el contacte necessari i “preferentment telemàtic” amb les famílies, especialment amb les d’alumnat amb necessitats educatives especials, amb problemes emocionals o de conducta o que vaja a passar en el curs 2020-2021 a Educació Primària.

Pel que fa a Especial, el text oficial, consultat per Europa Press, precisa que només en el cas de l’alumnat tutelat o protegit en centres residencials de servicis socials o el de major dificultat per a accedir als mitjans telemàtics i que, a causa d’esta situació d’excepcionalitat, no haja pogut rebre una atenció individualitzada de manera òptima, l’acció tutorial podrà dur-se a terme amb caràcter presencial, i després de concertar cita prèvia amb la família, tutor o tutora, en el mateix centre educatiu o per altres mitjans acordats amb la família.

En esta fase, es permetrà també per als estudiants de cursos que titulen –com 6º de Primària, 4º de l’ESO, 2º de Batxillerat i 2º curs dels ensenyaments corresponent a tots els cicles formatius d’FP– tutories i classes individuals o col·lectives presencials en grups reduïts de fins a deu persones.

En la resta de cursos, el professorat organitzarà, en coordinació amb la direcció dels centres, mitjançant cita prèvia, activitats específiques presencials de tutories individuals, resolució de dubtes, acompanyament emocional, entrega o recepció de materials especialment per a l’alumnat que no haja tingut les mateixes oportunitats de seguiment telemàtic que la resta de les seues companyes i companys i per a l’alumnat amb necessitats educatives especials o per a l’alumnat tutelat o protegit en centres residencials de servicis socials.

Activitats voluntàries

Totes estes activitats seran de caràcter voluntari per a l’alumnat i als docents que hagen de participar puntualment en el seu desenvolupament se’ls ajustarà el treball en l’activitat educativa a distància perquè no hagen d’incrementar la seua jornada total de treball.

En tot cas, les instruccions incideixen que tots els centres continuaran amb la formació a distància que han desenvolupat des que es va suspendre l’activitat educativa presencial fins a la data de finalització del curs 2019-2020 en cadascun dels ensenyaments i etapes educatives.

Durant la fase 2 no es podran realitzar proves d’avaluació

presencials ordinàries, excepte aquelles proves individuals que realitzen els centres estrangers autoritzats per a impartir ensenyaments d’altres sistemes educatius, les previstes en la modalitat d’educació a distància pel CEED o els seus centres associats, o en Batxillerat nocturn i les regulades per a l’obtenció de titulacions oficials i per a l’accés als diferents ensenyaments, que es desenvoluparan en les condicions establides reglamentàriament en les seues corresponents convocatòries.

Les direccions dels centres, en coordinació amb els corresponents departaments didàctics, determinaran les matèries en les quals, les avaluacions finals extraordinàries previstes en la Resolució de 4 de maig de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, es realitzaran mitjançant una prova presencial i les que es realitzaran per mitjà d’altres instruments d’avaluació com projectes, treballs i tasques que s’hagen pogut encomanar a l’alumnat en el seu informe individual valoratiu.

Horari

L’admissió d’alumnes per al pròxim curs escolar serà electrònica, encara que els col·legis funcionaran com a centres d’atenció; i, pel que fa a l’horari, els centres estaran oberts per a realitzar les activitats permeses en la fase 2 que suposen la presència d’alumnat o famílies, des de les 09.00 a les 13.00 hores.

Per a la resta d’activitats, com el condicionament de les dependències del centre, neteja, així com les senyalitzacions que es deriven del pla de contingència, la direcció dels centres establirà l’horari que garantisca la realització de les mateixes. La direcció dels centres determinarà el personal públic necessari que ha d’acudir presencialment als centres, en els dies i hores que establisquen.

Últimas noticias

Contenido relacionado