El 46% de les classes del pròxim curs de la Universitat de València seran en valencià

El Pla d'Increment de la Docència en Valencià vigent en la institució indica que cada any s'ha d'augmentar l'oferta un 3%, fins a aconseguir el 50% en 2022

Universitat de València

El Consell de Govern ha aprovat hui els criteris per a l’elaboració de l‘Oferta de Curs Acadèmic (OCA), en els quals s’estableix que la Universitat de València oferirà, com a mínim, un 46% de les classes en valencià durant el curs 2019-2020. El Pla d’Increment de la Docència en Valencià vigent en la institució indica que cada any s’ha d’augmentar l’oferta un 3%, fins a aconseguir el 50% en 2022.

Açò ha sigut presentat pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Ernest Cano, qui ha remarcat que els criteris d’OCA han experimentat canvis mínims, un fet que ha valorat perquè consagra un “marc estable” per a poder organitzar la docència sense vaivens. Segons el document aprovat, el nombre d’hores oferides com de docència en valencià en cada titulació no pot ser inferior al 46% sobre el total no impartit en una llengua estrangera; i sempre que d’una assignatura se n’oferisca més d’un grup, en llengua no estrangera, almenys un ha de ser en valencià.

En les titulacions on només hi haja un grup, almenys un 46% de la docència que no s’impartisca en una llengua estrangera s’ha d’oferir en valencià. El grup s’ha d’oferir com a bilingüe valencià/castellà, amb l’especificació de l’idioma en què s’imparteix cada assignatura i subgrup.

A fi de garantir la competència acadèmica en les dues llengües oficials i en un idioma estranger dels graduats i de les graduades en la Universitat de València, se substituiran progressivament les agrupacions horàries monolingües per agrupacions plurilingües valencià/castellà i valencià/castellà/llengua estrangera. En este  sentit, quan en un curs d’una titulació hi haja un nombre imparell d’agrupacions horàries, una d’elles pot ser plurilingüe, amb un percentatge de valencià que assegure que l’oferta global de docència en valencià en la titulació no siga inferior al 46% sobre el total no impartit en una llengua estrangera.

 

 

 

Publicitat