Borriana signa l’adhesió al Codi Ètic de Turisme Valencià de la Generalitat

L'Alcaldessa Maria Josep Safont signa el document, en el qual, la cordialitat, el respecte, la inclusió i la cura s'identifiquen amb els professionals del sector turístic.

313

 L’Alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha signat en presència del regidor de Turisme de l’Ajuntament, Santiago Zorío, l’adhesió de la ciutat al Codi Ètic de Turisme Valencià, promogut des de la Generalitat Valenciana i a través del qual, les institucions signatàries es comprometen a promoure determinats valors dins de la promoció turística i la recepció i atenció de visitants.

Tal com explica el mateix document oficial del Codi Ètic, “si un pas necessari en aquesta adreça ho constitueix la futura Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat, hem d’explicar igualment amb el compromís públic de tots els actors”, per açò des de l’Administració Turística Valenciana s’ha fet “una adaptació del Codi Ètic Mundial del Turisme a la realitat i idiosincràsia valenciana, com un primer pas en la construcció d’una voluntat comuna, en la corresponsabilitat de tots els agents i de la societat valenciana en el seu conjunt en l’assoliment d’un turisme sostenible i responsable”.

Per açò, i tal com ha explicat el màxim responsable de Turisme a Borriana, Santiago Zorío, entenem que “era més que necessari compartir aquestes bases ètiques d’Hospitalitat, que es descriuen en el Codi i que es basen, en que les diferents institucions, empreses o agents turístics entenguem que són els fonaments per a aconseguir aquests objectius de cordialitat, respecte, inclusió i cura que es marquen com a metes en el document”.

Però a més, en l’apartat d’Administracions Locals, es destaca la importància de “la proximitat i el veïnatge de les relacions, que constitueixen factors essencials per al desenvolupament d’aquell concepte d’hospitalitat i de generació de confiança”.

Dins de l’adhesió, els municipis signataris es comprometen a complir amb un decàleg de mesures entre les quals destaquen “la col·laboració contínua amb l’Administració autonòmica perquè el turisme constituïsca un motor de desenvolupament sostenible, planificar i gestionar l’oferta turística perquè siga capaç d’integrar en la seua activitat la nostra llengua i cultura, o respectar el medi ambient i els recursos naturals afavorint i incentivant totes les modalitats de desenvolupament turístic, que permeten estalviar en recursos naturals escassos i valuosos”.

Tal com s’ha recordat des de l’àrea de Turisme “són solament tres dels compromisos que prenem a l’hora d’adherir-nos a un nou model de desenvolupament turístic, que volem que siga respectuós amb l’entorn i al seu torn no perda gens com a motor econòmic local i autonòmic, així que esperem que el treball conjunt, que ja en els dos últims anys s’està duent a terme entre municipi i Generalitat, seguisca sent tan profitós com fins ara”.