La compravenda de vivendes baixa un 1,3% a l’octubre a la Comunitat Valenciana

La compravenda de vivendes va pujar un 1,3% a l'octubre a la Comunitat Valenciana en relació amb el mateix mes de 2018, fins a les 5.878 operacions.

Publicitat

La compravenda de vivendes va pujar un 1,3% a l’octubre a la Comunitat Valenciana en relació amb el mateix mes de 2018, fins a les 5.878 operacions, segons ha informat hui l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

No obstant açò, atenent les compravendes de vivendes registrades, la Comunitat Valenciana és la segona amb major nombre de transmissions per cada 100.000 habitants amb 149 operacions.

PublicitatRovira  

De les 5.878 operacions de compravenda anotades en el desé mes de l’any, la pràctica totalitat es va realitzar sobre vivendes lliures (5.271 enfront de 607 cases protegides). Atenent a l’antiguitat dels immobles, mentre 923 operacions van correspondre a vivendes noves, 4.955 van estar relacionades amb edificis usats.

Incloses les compravendes, en el desé mes de l’any es van realitzar un total de 10.380 operacions sobre vivendes, de les quals 2.157 van ser herències, 230 donacions i 2.107 operacions d’un altre tipus.

En total, a l’octubre es van transmetre en la regió 17.644 finques urbanes a través de 10.127 compravendes, 3.361 herències, 366 donacions i 3.774 operacions d’un altre tipus. I és que a més de les transaccions sobre vivendes, també va haver-hi 57 sobre solars i 780 sobre urbanes d’un altre tipus.

Igualment es van realitzar transmissions sobre 3.605 finques rústiques, entre les quals es van registrar 1.104 compravendes, 1.554 herències, 163 donacions i 771 operacions d’un altre tipus.

DADES NACIONALS

A Espanya, la compravenda de vivendes va baixar un 1,5% a l’octubre en relació al mateix mes de 2018, fins a sumar 42.825 operacions.

Amb aquest descens, la compravenda de vivendes encadena tres mesos consecutius de taxes interanuals negatives després que a l’agost es desplomara un 21% i al setembre, un 12%. La caiguda d’octubre ha sigut molt més moderada.

La reculada registrada a l’octubre va ser conseqüència de la disminució de les operacions sobre vivendes usades en un 1,8%, fins el 34.897 transaccions, i del descens en un 0,1% en la compravenda de vivendes noves, fins el 7.928 operacions.

El 90,8% de les vivendes transmeses per compravenda en el desé mes de l’any van ser vivendes lliures i el 9,2%, protegides.

La compravenda de vivendes lliures va baixar un 1,5% a l’octubre en taxa interanual, fins a sumar 38.904 transaccions, mentre que les operacions sobre vivendes protegides van caure un 1,4%, amb 3.921 transaccions.

En termes mensuals (octubre sobre setembre), la compravenda de vivendes es va disparar un 12,7%, el seu major avanç en aquest mes dels últims cinc anys.

ANDALUSIA, AL CAPDAVANT DE LES COMPRAVENDES

El passat mes d’octubre el major nombre de compravendes de vivendes per cada 100.000 habitants es va donar a La Rioja (153), Comunitat Valenciana (149) i Múrcia (134).

Andalusia va ser la regió que més operacions sobre vivendes va realitzar en el desé mes de l’any, amb 8.655 compravendes, seguida de Catalunya (6.907), Madrid (6.547) i Comunitat Valenciana (5.878).

Deu comunitats van reduir les seues compravendes de vivendes a l’octubre en taxa interanual. Les majors reculades es van registrar a Navarra (-24,6%), Astúries (-13,4%) i Canàries (-9,2%). Quant a les set regions que van incrementar les compravendes, els majors ascensos es van produir a Castella-la Manxa (+8%), País Basc (+7,9%) i La Rioja (+6,2%).

EL TOTAL DE FINQUES TRANSMESES CAU UN 5,1%

Sumant les finques rústiques i urbanes (vivendes i altres immobles de naturalesa urbana), les finques transmeses el passat mes d’octubre van aconseguir les 168.572, xifra un 5,1% inferior a la registrada en el mateix mes de 2018.

Per compravenda es van transmetre un 0,7% més de finques que a l’octubre de 2018, mentre que les transmissions per donació van pujar un 15,4% i les transmeses per permuta van avançar un 5,9%. Per la seua banda, les operacions per herència van augmentar un 1%.

Segons les dades de l’INE, el nombre de compravendes de finques rústiques va pujar un 2,8% interanual a l’octubre, fins a un total d’11.993 operacions, mentre que les compravendes de finques urbanes, on s’inclouen les vivendes, van avançar un 0,3%, fins el 74.565 operacions.

A l’octubre, el major nombre de finques transmeses per cada 100.000 habitants es va donar a La Rioja (841), Castella i Lleó (693) i Castella-la Manxa (655).

Els majors increments interanuals en el nombre de finques transmeses a l’octubre es van registrar a Cantàbria (+15%) i La Rioja (+6,4%), mentre que els majors descensos van correspondre a Navarra (-24,9%), Extremadura (-17,7%) i Balears (-13,7%).

PublicitatJuega Limpio Orihuela