Compromís reclama un permís retribuït per als i les treballadores que han de cuidar a persones menors d’edat en quarantena per la Covid19

Actualment aquest permís només s'atorga per cura de les persones menors que han donat positiu, no per als que han de tindre cura de persones menors que guarden quarantena obligatòria sense estar contagiades

El portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, i la portaveu adjunta a Les Corts, Mònica Àlvaro, han presentat sengles proposicions no de Llei, per reclamar al govern central que establisca un permís retribuït a les persones, almenys a les de rendes baixes, per què s’acullen al dret d’adaptació d’horari i reducció de jornada per a la cura i guarda legal de les persones menors d’edat que hagen de realitzar quarantena com a conseqüència directa de la COVID-19 en tots els casos, no només per als que han donat positiu com es fa actualment.

La proposta de Compromís, registrada a la Cambra baixa i al Parlament valencià, reclama que s’incloguen, en aquest permís retribuït a les persones amb cura de menors, també els casos en què hagen de fer quarantena obligatòria les persones menors d’edat no contagiades. Així, per les hores no treballades es percebria un subsidi, a càrrec de la Seguretat Social, proporcional a la retribució que deixen de percebre. Aquest permís remunerat hauria de distribuir-se en períodes iguals entre tots dos progenitors i podria arribar a ser del 100% de la jornada per a famílies monoparentals.

Segons explica Àlvaro “este permís retribuït ja ha estat establert pel govern central i es concedeix de manera automàtica per als pares i mares, en el cas que els seus fills o filles menors d’edat donen positiu per COVID-19. Així doncs, el pare o mare d’un menor d’edat que done positiu passa a una situació de baixa laboral per accident laboral durant el temps que dure la quarantena”.

No obstant això, no corre la mateixa sort per a aquells progenitors en què els seus fills i filles tan sols han estat en contacte d’un positiu. Per a aquests, les mesures establertes per govern central a conseqüència de la pandèmia preveuen, o bé una reducció de jornada amb l’equivalent rebaixa salarial, o bé negociar amb l’empresa un permís (retribuït o no, recuperable o no) o flexibilitat laboral d’horaris.

“Sens dubte, -ha afegit la portaveu adjunta de Compromís- una situació injusta i que genera desigualtats entre els treballadors i treballadores. No podem oblidar que una de les conseqüències que es deriven de la precarietat laboral és la pèrdua d’influència per part dels i les treballadores. En aquest cas, aquesta pèrdua es tradueix en un escàs poder negociador per part de pares i mares sobre els seus permisos o horaris. Cal tindre en compte també que no totes les persones poden contemplar el teletreball com una opció. A més, aprofundeix les desigualtats de gènere, ja que a causa de l’escletxa salarial existent, al final sempre acaben sent les dones les que demanen els permisos no remunerats en tenir un salari més baix, generant un cercle viciós que aprofundeix encara més eixa escletxa salarial i eixa pèrdua d’oportunitats laborals”.

Segons Baldoví “hem de donar suport a les famílies, fins i tot en cas de quarantena obligatòria dels menors que no estan contagiats però que han estat contacte per COVID19 i que, per tant, han d’estar a la cura dels seus majors. No podem permetre que siguen les famílies les que assumisquen soles situacions en les que hagen de triar entre si anar a treballar o tenir cura dels seus fills. Per això instem al Govern a posar en marxa un permís retribuït per les hores no treballades percebent un subsidi, a càrrec de la Seguretat Social”.

“S’estan generant situacions molt injustes entre els treballadors que poden teletreballar i aquells que el seu lloc de treball requereix de presència obligatòria. Cal donar suport a totes aquelles persones que s’han vist obligades a suspendre el seu treball perquè compten amb la seguretat jurídica i una cobertura laboral sense que això minve les seues condicions laborals i retributives”, ha conclòs el portaveu al Congrés.

CatalanSpanish