La Comunitat és la més endeutada amb el 41,1 % del PIB en el tercer trimestre

La Comunitat Valenciana és la més endeutada en relació al seu PIB, amb el 41,1 % en el tercer trimestre de l'any, i un volum de 46.018 milions d'euros.

La Comunitat Valenciana és la més endeutada en relació al seu PIB, amb el 41,1 % en el tercer trimestre de l’any, i un volum de 46.018 milions d’euros.

El deute de conjunt de les administracions públiques va tancar el tercer trimestre de l’any en 1.175.704 milions d’euros, 11.736 milions més que tres mesos abans, amb el que marca un nou rècord històric.

Aquest volum de deute equival al 98,3 % del PIB, dues desenes per sobre del que registrava al tancament de juny però lluny dels màxims de 2014, quan superava el 100 % del PIB, d’acord a les dades publicades avui pel Banc d’Espanya.

La major part de l’endeutament correspon a l’Administració Central, que va acabar setembre amb 1.046.712 milions d’euros, un nou màxim històric en superar en 13.809 milions el marcat al juny, equivalent al 87,5 % del PIB.

En aquest import, que és el que explica a l’efecte del procediment de dèficit excessiu, estan inclosos els 219.716 milions que l’Estat ha prestat a la resta d’administracions (FLA, Fons per a Proveïdors i préstec a la Seguretat Social) i que també computen en aquests, per la qual cosa el que la suma de l’augment de deute en cada subsector no coincideix amb el total.

Les comunitats autònomes van acabar el tercer trimestre amb un deute de 292.381 milions d’euros, equivalents al 24,4 % del PIB, després de reduir-la en 948 milions en els últims tres mesos.

Per la seua banda, les administracions locals van situar el seu endeutament en 28.029 milions, un 2,3 % del PIB, després de reduir-ho en 1.384 milions. Quant a les administracions de la Seguretat Social, van registrar un deute de 34.863 milions, un 2,9 % del PIB, 25 milions menys.

En termes absoluts, les comunitats més endeutades van ser Catalunya (78.506 milions), Comunitat Valenciana (46.018 milions), Andalusia (34.300 milions) i Madrid (33.072 milions). En canvi, en relació al seu PIB, les més endeutades són Comunitat Valenciana (41,1 %), Castella-la Manxa (35,8 %) i Catalunya (34,2 %).

Dins de les corporacions locals, la major part del deute es va concentrar en ajuntaments, mancomunitats i agrupacions inframunicipales(22.180 milions), de les quals 9.581 milions corresponien a capitals de província, i la resta en diputacions, consells i cabildos insulars (5.588 milions) i ciutats autònoms (261 milions).

El Banc d’Espanya també ha facilitat dades sobre el deute dels ajuntaments de més de 300.000 habitants, que estava liderada per Madrid (3.214 milions) seguida de Saragossa (914 milions) i Barcelona (797 milions).

Publicitat