Ábalos signa el conveni d’ajudes a l’habitatge pel qual la Comunitat Valenciana rep del Ministeri de Foment 164,50 M€

En total les subvencions ascendiran a 213,85 M€. El Ministeri de Foment aportarà 164,50 M€ i la Comunitat Valenciana 49,35

Firma convenios Valencia foto 2
Actualitat Valenciana

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha signat amb Ximo Puig, president de la Generalitat valenciana, el conveni pel qual la Comunitat Valenciana rebrà 213,85 M€. D’esta quantitat, el Ministeri de Foment aportarà 164,50 M€, segons els percentatges de repartiment aprovats en la Conferència Sectorial d’Habitatge, mentre que la Comunitat Valenciana assumirà 49,35 M€.

En la seua intervenció, el ministre, que ha estat acompanyat per la també valenciana i nova secretària general d’Habitatge, Helena Beunza, ha posat l’accent en “la importància de rehabilitar, conservar i mantindre el parc existent per a poder complir amb uns estàndards mediambientals i de qualitat i així garantir el dret d’habitatge per a tots”. Alguna cosa que va en línia amb el Pla RENHATA (Pla de Rehabilitació Edificatòria) que va impulsar la Generalitat Valenciana per a este 2018.

PublicitatAVL

Així, per a 2018 l’import màxim a transferir pel Ministeri és de 39,9 M€; 40,70 M€ per a 2019; 41,50 M€ per a 2020 i 42,40 M€ per a 2021.

La promoció d’habitatges per al lloguer generarà una inversió global de 314,32 M€ amb el que es crearan aproximadament 6.074 llocs de treball.

Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

Este Pla Estatal d’Habitatge, té dos objectius principals: contribuir a l’increment del parc d’habitatges en lloguer i fomentar la rehabilitació i regeneració urbana i rural. En este sentit, contempla ajudes per al lloguer d’habitatges a persones els ingressos de les quals, sumats els de tots els membres de la unitat de convivència, no superen 3 vegades l’IPREM.

Estes ajudes seran de fins al 50% de la renda i per a lloguers de fins a 600 euros/mes o, en alguns supòsits, fins a 900 euros/mes. El límit de l’ajuda és, amb caràcter general, del 40% de la renda.

Este percentatge s’eleva fins al 50% per als menors de 35 anys i els majors de 65. Per als joves, s’atorguen a més ajudes per a l’adquisició d’habitatge en municipis de menys 5.000 habitants, la qual cosa ajudarà a reduir la despoblació en l’àmbit rural.

També es concedeixen ajudes de fins al 100% de la renda a les persones en situació de desnonament del seu habitatge habitual per al lloguer d’habitatges disponibles de les entitats financeres o altres propietaris. A més, recull ajudes per a la promoció d’habitatges, siguen públiques o privades, destinades al lloguer durant un termini no inferior a 25 anys. Estos habitatges no poden llogar-se per damunt d’un nivell de renda i es destinaran a famílies amb ingressos limitats.

Així mateix, es concedeixen ajudes a la rehabilitació edificatòria: millora de l’eficiència energètica, conservació i millora de l’accessibilitat d’habitatges i edificis; ajudes a la regeneració i renovació urbana i rural amb un èmfasi en els supòsits d’infravivenda i barraquisme o ajudes a la rehabilitació i a la regeneració i renovació urbana i rural.

D’altra banda, es concedeixen ajudes a la promoció d’habitatges per a persones majors i persones amb discapacitat a fi de destinar-les al lloguer durant un termini mínim de 40 anys. Es tracta d’habitatges amb instal·lacions i serveis comuns adaptats i amb lloguer limitat. Estan destinades a arrendataris amb pocs ingressos.

Esta publicació està disponible en : Valencià