Igualtat triplica en tres anys les inspeccions a centres del sistema de protecció a la infància i adolescència

El 96% de les inspeccions realitzades s'han fet a petició dels òrgans de direcció de la Conselleria

El nombre d’inspeccions realitzades des de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives a centres que formen part del sistema de protecció a la infància i l’adolescència s’ha triplicat en tres anys, sent la majoria, realitzades a instàncies de la mateixa Administració.

Durant 2017 el Servei d’Acreditació i Inspecció de Centres i Serveis va realitzar un total 24 inspeccions a centres de persones menors, quantitat que supera àmpliament les 7 realitzades fa tres anys.

De les 24 inspeccions realitzades a centres de menors durant l’any passat, 9 corresponen a centres de la província d’Alacant, 6 a la província de Castelló i 9 a la de València.
El 96% de les inspeccions realitzades a estos centres s’han dut a terme a instàncies de la Direcció General d’Infància i Adolescència de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. La resta han sigut realitzades per a comprovació de requeriments de la Conselleria.

Ampliació de la plantilla
Els pressupostos de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de 2017 van incloure la dotació econòmica necessària per a la creació de deu llocs més en el Servei d’Acreditació i Inspecció de Centres i Serveis de la Conselleria, que fins a este any comptava amb deu persones. Llocs que es van cobrir amb professionals de llarga trajectòria en la Conselleria, després d’un procés públic de selecció.

D’esta manera, el servei disposa actualment de 20 professionals, complint així amb la ràtio establida en la Llei 5/1997, de 25 de juny, que regula el sistema de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i que marca un inspector per cada 250.000 habitants.

Per primera vegada, i quasi 20 anys després de l’aprovació de la Llei, la Inspecció de Serveis Socials compta amb la dotació d’efectius que marca la normativa, imprescindible per a vetlar pels drets de les persones ateses en el sistema valencià de serveis socials.

L’àmbit d’actuació del citat servei s’estén en l’actualitat a un total de 1.564 centres, és a dir, tots els centres socials autoritzats tant públics com privats, i la seua missió és garantir que les prestacions que reben les persones ateses reuneixen les característiques i qualitat establides en la normativa. Així mateix, estos professionals investiguen l’existència de centres que no compten amb l’autorització preceptiva.

Cal recordar que el citat servei comptava, a l’inici d’esta legislatura, amb huit persones per a tot el territori de la Comunitat Valenciana. Amb l’objectiu de millorar el control ordinari de la xarxa de centres, en un primer moment es van rescatar dues places que estaven realitzant altres funcions passant a comptar amb deu llocs en el servei.

CatalanSpanish