La Comunitat Valenciana, segona del país amb la taxa més alta de dissolució matrimonial

Entre abril i juny van augmentar més d'un 9% els divorcis no consensuats

El nombre de demandes de dissolució matrimonial, separacions i divorcis, tant consensuats com no consensuats, va augmentar en la Comunitat Valenciana un 1,3% durant el segon trimestre de 2018, respecte al mateix període de 2017, en passar de 3.652 a 3.702, segons les dades recollides pel Servei d’Estadística del Consell General del Poder Judicial.

Posant en relació les demandes de dissolució matrimonial del total del trimestre amb la població a 1 de gener de 2018, el major nombre de demandes de dissolució per cada 10.000 habitants s’ha donat a Canàries, 7,7 seguida de la Comunitat Valenciana, 7,5; Catalunya, 7, La Rioja, 6,9, Andalusia i Illes Balears 6,8 i Múrcia 6,7. Totes superen la mitjana nacional de 6,5. Per contra, les més baixes, s’han donat en Castella León 4,8; Aragó 5.2 i País Basc 5.3.

En aquest segon trimestre els divorcis no consensuats van mostrar un increment interanual del 9,3%, en passar de 1.307 a 1.429 en el segon trimestre de 2018. Mentrestant, les separacions consensuades van augmentar un 3,6%. Per contra, van descendir un 12,7% les separacions no consensuades, de 63 a 55, i també van baixar els divorcis consensuats un 4,5%, respecte als presentats en el segon trimestre de 2017. D’altra banda, el nombre de demandes de nul·litat en el període analitzat, 4, ha sigut un 33,3% inferior a les presentades en el mateix trimestre de 2017, 6.

Per províncies, a València es van presentar 2.064 demandes de dissolució matrimonial durant el segon trimestre d’enguany, 1.242 a Alacant i 396 a la província de Castelló.

Modificació de mesures

Les demandes de modificació de mesures, tant consensuades com no consensuades van mostrar una reducció en el segon trimestre de 2018 respecte al mateix període de l’any anterior en els tribunals valencians. Així, les mesures consensuades van baixar un 2,8% mentre que les no consensuades van experimentar una disminució de l’1,2%.

Les modificacions de mesures de guarda, custòdia i aliments de fills no matrimonials no consensuades van augmentar un 20% durant el període analitzat, respecte al mateix trimestre de 2017, en passar de 685 a 822.

Per contra, les 522 demandes de guàrdia, custòdia i aliments de fills no matrimonials consensuades suposen una reducció del 0,6%, respecte al segon trimestre del 2017.

Publicitat