Quasi 5.600 dones són víctimes de violència de gènere en el segon trimestre de 2018 en la Comunitat Valenciana

Les denúncies presentades per familiars, en el jutjat o a través d'atestat policial, suposen el 2% del total de les presentades

La Comunitat Valenciana, amb 5.568 dones, ha sigut el segon territori del país en la taxa que relaciona el nombre de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones, amb un quocient de 22,14 en el segon trimestre de 2018, només superada per Illes Balears i per damunt de la mitjana nacional, que es fixa en 16,89.

Són dades que s’han donat a conéixer hui per l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, segons els quals 5.568 valencianes apareixen com a víctimes en les 5.749 denúncies presentades en els òrgans judicials del territori valencià entre els mesos d’abril a juny d’enguany.

Aquests registres suposen un increment interanual del 4,3% en el número víctimes, que van ser 5.340 en el segon trimestre de 2017. En el període analitzat va pujar també, encara que més discretament, el nombre de denúncies presentades en passar de 5.727 entre abril i juny de 2017, a 5.749 en el mateix període de 2018.

Un 61,5% de les denúncies van ser presentades per la mateixa víctima, directament en el jutjat o a través dels corresponents atestats policials. Les denúncies interposades per familiars van ser 115 durant el trimestre analitzat, un 2% del total. 21 van ser interposades pels familiars directament davant els òrgans judicials, la qual cosa significa un augment interanual del 110%, i 94 a través d’atestat policial.

Una mica més del 18% de les causes obertes en els òrgans judicials valencians van tindre el seu origen en parts de lesions remesos pels serveis sanitaris i un 2,6% en denúncies presentades per serveis assistencials i terceres persones.

Jutjats i condemnats

Els jutjats i tribunals valencians van jutjar a 1.733 persones en l’àmbit de la violència de gènere durant el trimestre analitzat, de les quals 1.304 van ser condemnades i 429 absoltes.

Els Jutjats penals van assumir 880 d’aquests procediments dels quals el 66,59%, és a dir 586, van ser condemnatoris. Els Jutjats específics de Violència sobre la Dona van jutjar a altres 830 persones, de les quals van condemnar a 697 persones, això és un 83,98%.

El major percentatge de condemnes, un 91,3%, es va produir en les resolucions emeses per les Audiències Provincials de València, Alacant i Castelló, tribunals en els quals es va jutjar a 23 persones en matèria de violència, i es va condemnar a 21.

Per províncies, el conjunt d’òrgans judicials de la província de València van enjudiciar a 867 persones, de les quals 658 van ser condemnades durant el segon trimestre de 2018. A Alacant, els jutjats i tribunals competents en l’àmbit de la violència van condemnar a 465 persones de les 653 que es van enjudiciar en el trimestre analitzat. A Castelló, es va jutjar a 213 persones i 181 van ser condemnades.

Ordres de protecció

Els Jutjats de Violència sobre la Dona de la Comunitat Valenciana van concedir més del 82% de les ordres i mesures sol·licitades per a la protecció i seguretat de les víctimes, amb 1.017 adoptades enfront de les 1.238 incoades. Durant el segon trimestre de 2018, aquests òrgans especialitzats van denegar 200 ordres de protecció, un 16%, i van inadmetre 21, un 2%.

Mesures Civils i Penals

Els òrgans judicials valencians van adoptar igualment en el segon trimestre de l’any, i derivades de les ordres de protecció i d’altres mesures cautelars, un total de 673 mesures civils de protecció de dones i/o menors víctimes de la violència de gènere. D’aquestes mesures civils, destaca el nombre de mesures d’atribució de l’habitatge, 167, i de prestació d’aliments, 213.

Quant a mesures penals de protecció es van acordar 2.446, de les quals destaca l’ordre d’allunyament, adoptada en 924 casos i la prohibició de comunicació, acordada en 891 casos. Es van adoptar així mateix 32 mesures privatives de llibertat.

Publicitat