Concert educatiu per a altres dos col·legis privats

Exigeix que els centres escolars dipositen l’import equivalent al finançament públic que reben perquè l’Administració poguera recuperar els diners si guanya el plet.

La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha suspés cautelarment dues resolucions de la Conselleria d’Educació que negaven la renovació del concert educatiu a dos centres escolars de València.

Els magistrats de la Secció Quarta estimen així la sol·licitud del Col·legi Saint Patrick School i de l’Institut dels Germans de les Escoles Cristianes i ordena que tots dos centres seguisquen rebent finançament públic fins que el Tribunal resolga si la decisió de la Generalitat de no renovar aqueixos concerts és ajustada a dret.

En sengles actuacions, notificats avui a les parts, la Sala apel·la a la doctrina del Tribunal Suprem com ja fera en dues resolucions anteriors en les quals ordenava la pròrroga provisional dels concerts educatius amb els col·legis DOMUS i La Puríssima-Franciscanes. Ara, es pronuncia en el mateix sentit per “seguretat jurídica i unitat de doctrina”.

En concret, els magistrats de la Secció Quarta del Contenciós Administratiu es basen en un acte del Suprem, que el juny de 2015 ja va avalar la suspensió cautelar de la denegació d’un concert educatiu que “posa fi a una situació jurídica preexistent i favorable per al particular” (…) “per a evitar que la interrupció de l’avantatge de la qual venia gaudint el particular no resulte irreversible i faça així perdre l’efectivitat a una eventual sentència estimatòria”.

Els magistrats de la Sala del Contenciós de l’Alt Tribunal valencià realitzen una ponderació dels interessos en conflicte i valoren els perjudicis que se’ls causaria als centres, els escolars i les seues famílies de no suspendre’s la decisió administrativa aprovada el passat mes de maig, estant el curs a punt de començar. “S’estaria privant d’efectivitat a la futura sentència que sobre el fons recaiguera quant a aquest curs escolar, sentència que, en cas de ser estimatòria, mancaria de cap eficàcia”.

L’acte assenyala que “l’interés general al qual es refereix la Llei Jurisdiccional no pot ser simplement i planament el de l’Administració”, però imposa als centres l’obligació d’avançar l’import que tindria dret a recuperar la Generalitat Valenciana en el cas que la seua resolució fóra confirmada per la Justícia.

En tots dos casos, el TSJCV exigeix als centres privats una caució: el dipòsit d’un import equivalent als diners que reben de la Generalitat per admetre a alumnes per als quals no hi ha plaça en la pública, import que, al costat dels corresponents interessos, poguera tenir dret a recuperar l’Administració autonòmica en el cas que es desestimara el recurs contenciós administratiu interposat pels col·legis contra la resolució que acorda la no renovació dels concerts.

En el cas de l’Institut dels Germans de les Escoles Cristianes, la Secció Quarta de la Sala del Contenciós del TSJCV acorda la renovació del concert educatiu sol·licitat per a quatre unitats de batxillerat compreses entre els cursos 2017/2018 i 2020/2021. Per la seua banda, el Col·legi Saint Patrick School recupera provisionalment tres unitats (una aula de 3 anys, una de 4 i una de 5) per al mateix període.