El Consell aprova l’autorització de l’Advocacia General per a assistir a les entitats públiques

El ple del Consell ha aprovat este divendres diversos acords que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha informat en la roda de premsa celebrada després del ple.

Consell advocacia general

El ple del Consell ha aprovat este divendres diversos acords que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha informat en la roda de premsa celebrada després del ple. Entre les mesures més importants destaquen la col·laboració del Consell i el Ministeri de l’Interior per al benefici de la comunitat en recursos socials; la incorporació del director de Model Econòmic a la Comissió Consell-Corts; el conveni amb el Col·legi d’Advocats de Castelló per facilitar els pagaments tributaris i per últim ha destacat l’autorització de l’Advocacia General de la Generalitat per a prestar assistència jurídica a les entitats del servei públic.

Esta aprovació confirma els convenis d’assistència jurídica entre l’Advocacia de la Generalitat i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat (SAMC), Ciegsa, Projectes Temàtics, la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea i la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia.

PublicitatAVL

Segons ha informat la vicepresidenta del Consell, l’Advocacia General de la Generalitat prestarà l’assistència jurídica a estes entitats que formen part del sector públic instrumental de la Generalitat, consistint en l’assessorament en dret i la representació i defensa en judici.

Això es farà per mitjà dels advocats de la Generalitat o de personal funcionari habilitat per la persona titular de l’Advocacia General de la Generalitat. No obstant, esta assistència no es prestarà quan hi haja contraposició d’interessos entre estes entitats i la Generalitat o els seus organismes autònoms, han assenyalat les mateixes fonts.

En aquest cas, cadascuna d’aquestes entitats del sector públic instrumental de la Generalitat serà assessorada, representada i defensada per un advocat i, si és necessari, un procurador o una procuradora especialment designats a aquest efecte conforme a les normes processals comunes.

Quan hi haja contraposició d’interessos entre aquestes entitats del sector públic instrumental de la Generalitat i una altra entitat convinguda, per regla general, l’Advocacia General de la Generalitat s’abstindrà d’intervindre en el procés judicial en defensa i representació de l’una o l’altra entitat.

Els advocats de la Generalitat, abans de personar-se a aquests supòsits, elevaran consulta a la persona titular de l’Advocacia General de la Generalitat.

La petició d’assistència jurídica es canalitzarà a través de l’advocada o de l’advocat coordinador designat, conforme al que disposa el Decret 84/2006 del Consell, que aprova el reglament de l’Advocacia General de la Generalitat.

La duració dels convenis serà d’un any a comptar des de la data de la signatura i podran ser prorrogats, per acord unànime exprés de les parts, per anualitats i fins a un màxim de quatre anys.

Com a compensació al servei d’assistència jurídica a què es refereixen aquests convenis, la SAMC satisfarà a l’Advocacia General de la Generalitat la quantitat de 45.000 euros anuals; Ciegsa aportarà 21.000 euros; SPTCV, 28.000 euros; la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea, 4.000 euros, i la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia, 12.000 euros.

En els processos en què hi haja condemnes, quan la condemnada en costes siga alguna d’aquestes entitats del sector públic instrumental de la Generalitat, correspondrà a aquestes l’abonament de les costes causades a la part contrària.

Quan la condemnada en costes siga la part contrària, l’import de les costes causades a aquestes entitats del sector públic instrumental de la Generalitat s’ingressarà a favor de l’Advocacia General de la Generalitat.

Esta publicació està disponible en : Valencià