El Consell aprova un decret pel qual s’estableix el Sistema d’Informació en Seguretat Alimentària en la Comunitat Valenciana

El sistema pretén identificar els principals riscos alimentaris que puguen causar problemes de salut i propiciar una gestió eficaç dels problemes relacionats amb la seguretat alimentària

El Consell ha aprovat un decret pel qual s’estableix el Sistema d’Informació en Seguretat Alimentària en la Comunitat Valenciana.

El decret té per objecte la creació i organització d’un sistema d’informació en seguretat alimentària capaç d’identificar els principals riscos alimentaris que puguen ocasionar problemes de salut per a la població i propiciar una eficaç gestió d’aquests.

Rovira  

Addicionalment, un dels objectius perseguits és establir una correcta i fiable informació sobre seguretat alimentària a la població, als operadors econòmics i a l’àmbit científic.

Aquesta informació inclou la relativa a la identificació dels riscos alimentaris derivats d’infraccions comeses mitjançant pràctiques fraudulentes i els riscos nutricionals derivats de males pràctiques alimentàries o una informació inadequada al consumidor.

El decret serà aplicable en totes les etapes de la cadena alimentària, incloent-hi la producció primària, la transformació i la comercialització dels aliments i es concep com a part integrant del Sistema d’Informació en Salut Pública.

Les diferències respecte a la norma anterior (Decret 72/2011, de 10 de juny, del Consell, pel qual es crea el Sistema d’Informació en Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana) es concreten en la millora del sistema i la seua actualització en els continguts, com és el cas de la vigilància de l’exposició interna i externa als diferents perills, la identificació de perills emergents i les resistències a antibiòtics.

La nova norma també elimina els òrgans de gestió establits en l’anterior a fi d’estar al que es disposa en el Decret 61/2016, 20 de maig, del Consell, pel qual es regula l’elaboració, l’aprovació i el seguiment del Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana.

PublicitatJuega Limpio Orihuela