El Consell aprova un conveni entre la Generalitat i la Universitat de València-Estudi General per a la creació de la Càtedra de Drets Lingüístics

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport aportarà 80.000 euros a aquest conveni

Universitat de València

El Ple del Consell ha aprovat un conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i la Universitat de València-Estudi General per a la creació de la Càtedra de Drets Lingüístics.

La finalitat d’aquesta càtedra és realitzar activitats relacionades amb la difusió i el reconeixement dels drets lingüístics, així com promoure el multilingüisme com a element de desenvolupament cultural i lingüístic sostenible.

Rovira  

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport aportarà un total de 80.000 euros a la Universitat de València a fi de col·laborar econòmicament en les despeses ocasionades pel funcionament de la càtedra en el desenvolupament de les activitats incloses en el conveni.

Entre les activitats que es preveuen en el conveni, es troba l’impuls de la investigació acadèmica mitjançant beques predoctorals i postdoctorals, treballs d’investigació i tesis, així com la col·laboració amb institucions i xarxes de la societat civil.

De la mateixa manera, s’inclou la promoció de cursos de formació i activitats de divulgació o la consolidació de la càtedra com a centre d’intercanvi, debat i reflexió amb l’organització de congressos, trobades, seminaris o conferències.

Per la seua banda, la Universitat de València es compromet a desenvolupar el programa d’activitats acordat i justificar les despeses corresponents. A més, la Universitat es compromet a complir les obligacions previstes en la Llei general de subvencions i en la Llei de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

PublicitatJuega Limpio Orihuela