Un Consell de Llengües assessorarà en política lingüística al Govern valencià

Es tracta d'un òrgan que ja existeix en altres Comunitats que tenen llengua pròpia i reforçarà el caràcter de llengua pròpia del valencià

El Govern valencià ha aprovat la creació del Consell Social de les Llengües, que prestarà assessorament en matèria de política lingüística, serà paritari i entre les seues funcions estarà l’avaluació dels resultats d’aquesta política, l’estudi de qüestions de planificació i normalització i la coordinació d’actuacions entre administracions, institucions i entitats.

Es tracta d’un òrgan que ja existeix en altres Comunitats que tenen llengua pròpia i reforçarà el caràcter de llengua pròpia del valencià, segons ha informat la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, després de la reunió setmanal del Govern valencià, en la qual ha indicat que la seua creació no tindrà incidència econòmica.

Rovira  

El Consell de les Llengües estarà adscrit a la Direcció general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, de la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport, i la seua creació respon a més al foment de la participació ciutadana i dels principals sectors de la societat civil en l’àmbit de la determinació i el disseny de la política lingüística del Consell.

La seua estructura s’organitza en òrgans unipersonals (Presidència, Vicepresidència i Secretaria) i col·legiats (el Ple i la comissió permanent). La comissió permanent estarà formada pel vicepresident i setze vocals designats pel Ple, que podrà crear ponències tècniques especials.

Els òrgans unipersonals correspondran als següents membres nats: la Presidència, al titular de la Presidència de la Generalitat; la Vicepresidència, al titular de la conselleria competent en matèria de política lingüística, i la Secretaria, al titular de la direcció general amb competències en l’esmentada política.

Alguns de la resta dels membres del Consell Social de les Llengües ho seran per raó del càrrec (titulars de les conselleries competents en participació ciutadana, en formació d’empleats públics i en justícia, així com el titular de la secretaria autonòmica amb competències en política lingüística), mentre que uns altres ho seran per designació.

Entre aquests últims hi ha representants de diferents administracions i institucions com l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, les tres diputacions provincials, el Consell Valencià de Cultura, el Consell Valencià de la Dona, cadascun dels grups parlamentaris de les corts, el Comité Econòmic i Social i els sindicats presents en la Taula Sectorial d’Educació.

També hi haurà representants de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació, l’ens públic Ràdio Televisió Espanyola, el Consell Valencià d’Universitats i Formació Superior, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, el Consell Escolar, el Consell de la Joventut, el Consell de Consumidors i Usuaris, la Real Acadèmia Espanyola i la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana.

A més d’aquests vocals, es podran nomenar fins a 20 vocals entre persones o entitats destacades per la seua contribució a la normalització lingüística, les despeses de la qual d’assistència o quilometrada a les activitats seran coberts.

Els vocals per designació ho seran per un període de sis anys. EFE

PublicitatJuega Limpio Orihuela