martes, 16 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Consell declara Bé d’Interés Cultural Immaterial “Les Normes de Castelló”

Cal recordar que ‘Les Normes de Castelló’, també anomenades ‘Normes del 32’, són fruit del consens i estableixen les bases per a la unificació ortogràfica del valencià i donen unitat i coherència a la normativa lingüística.

Com a parts integrants del bé s’inclouen:

-com a element moble: el ‘mecanoscrit’ de huit pàgines que es conserva a la Biblioteca Valenciana, esborrany de les normes definitives i d’alt valor simbòlic per contindre part de les firmes d’adhesió dels subscriptors de l’acord ortogràfic.

-com a element immoble: la ‘Casa Martí i Matutano’, que actualment acull el Museu Etnològic Municipal de Castelló, on se celebraven les reunions dels promotors de l’acord, en ser en aquells moments la seu de la Societat Castellonenca de Cultura.

El decret estableix també una sèrie de mesures de protecció i salvaguarda del bé per a vetlar pel normal desenvolupament i pervivència d’aquesta manifestació cultural.

Últimas noticias

Contenido relacionado