El sistema de dependència atén en la Comunitat a més de 74.100 persones

La setmana que ve es farà efectiva la devolució d'ofici de 18,4 milions a 4.000 persones en situació de dependència

El sistema de la dependència de la Comunitat Valenciana atén actualment a 74.152 persones a través d’algun tipus de servei o prestació econòmica, segons l’informe mensual de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusiva.

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat que durant el mes de novembre es van realitzar 2.652 resolucions, la qual cosa suposa una xifra rècord en l’actual legislatura i evidència el gran esforç que s’està realitzant en l’àrea de la dependència.

En aquest sentit, ha assenyalat que des de juliol de 2015 s’han incorporat 59.286 nous beneficiaris al sistema de dependència, 22.287 persones durant enguany, segons un comunicat de la Generalitat.

Oltra ha afirmat que l’agilitació en la resolució d’expedients i en la incorporació, per tant, de nous beneficiaris al sistema es deu al pla d’impuls dissenyat per a “reduir el nombre de persones pendents d’atendre que hi havia a l’inici d’aquesta legislatura i que aconseguia les 45.000 persones”.

Ha ressaltat que, des de llavors la llista d’espera s’ha reduït en 22.519 persones i ha subratllat també que des de principis d’any s’han registrat 22.078 noves sol·licituds.

El nou sistema de valoracions implantat ha permés incrementar també de forma constant i progressiva el nombre de valoracions.

Així, durant enguany s’han realitzat 27.749 valoracions, 2.884 d’elles l’últim mes, una quantitat que ha anat creixent en els quatre últims anys, “tenint en compte que en tot el 2014 es van realitzar un total de 8.623 valoracions”, ha matisat Oltra.

Respecte al cost de les prestacions econòmiques, ha puntualitzat que la Conselleria ha abonat enguany 245,4 milions d’euros en concepte de nòmines ordinàries mensuals, endarreriments i retroactivitat. L’import de la nòmina de novembre ascendeix a 19,4 milions.

De les 74.152 persones en situació de dependència incloses en el sistema, sobre el 46% rep atenció especialitzada a través de serveis residencials, centres de dia, habitatges tutelats, centres d’atenció primerenca o CRIS, o a través d’una prestació econòmica vinculada a servei residencial o de centre de dia.

La resta reben una prestació econòmica per cuidador de l’entorn familiar, tal com el sol·licitant i la seua família i el treballador social acorden com a millor recurs per a la situació personal del demandant.

Oltra ha destacat que els avanços constants i creixents en valoracions i resolució d’expedients són resultat “dels canvis produïts des de l’inici de la legislatura en la gestió del sistema d’atenció a la dependència”.

En aquest sentit ha assenyalat que a més del reforç de personal de dependència en la Conselleria, hi ha hagut “un important increment pressupostari per a crear una xarxa professional que permeta als ajuntaments assumir la valoració i tramitació d’expedients”.

Així mateix, els pagaments mensuals que es realitzen no solament per les nòmines, sinó també els corresponents al pagament de la retroactivitat i a hereus s’abonen durant els primers 5 dies hàbils de cada mes.

La vicepresidenta ha recordat que per segon any consecutiu “aquests avanços han sigut avalats per l’Observatori de Dependència”, que situa a la Comunitat com una de les autonomies on més va avançar el sistema d’atenció a la dependència en 2017.

També ha recordat que la setmana que ve es farà efectiva la devolució d’ofici de 18,4 milions a 4.000 persones en situació de dependència corresponents al ‘copagament encobert’ que va aplicar l’antic govern en forma de retallades en les prestacions “de manera injusta”.

Ha assenyalat que la següent mesura serà retornar el copagament imposat pel PP a aquelles persones que van haver de pagar “injustament” en residències o centres assistencials: prop de 12.000 afectats.

Publicitat