El Consell autoritza la concessió d’una operació de finançament a Fira València

L'import es destinarà a atendre el pagament de les despeses derivades de la subrogació de la Generalitat en el deute de la Fira.

El Ple del Consell ha autoritzat la concessió d’una operació de finançament a Fira València per un import de fins a 2.000.000 euros destinada a atendre les despeses vinculades a la finalització de la subrogació del finançament estructurat inicial.

Esta operació de finançament, que podrà ser objecte de cancel·lació anticipada, tindrà un termini d’amortització de 2 anys.

El present acord s’emmarca en el procés de reestructuració del model firal de Fira València del Decret llei 7/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual s’habiliten els procediments i autoritzacions necessàries per a la subrogació de la titularitat del deute financer de Fira València i el seu procés de reestructuració.

Drets i expectatives dels obligacionistes

Uns dels principals factors del procés de subrogació és garantir que en tot moment es mantinguen els drets i expectatives de les forquetes dels títols de Fira València, la qual cosa requereix obtenir el consentiment de Assured Guaranty (Europe), plc. en la seua condició d’asseguradora de l’emissió, a fi de mantindre el seu assegurament una vegada realitzada la subrogació.

La negativa inicial de l’asseguradora a atorgar este consentiment ha estat en l’origen d’un llarg procés de negociació que ha culminat en la signatura d’un acord d’intencions (Memorandum of understanding) entre Fira València, la Generalitat i l’asseguradora i en el qual es recullen les condicions en virtut de les quals l’asseguradora accepta consentir la subrogació, amb manteniment de la garantia atorgada inicialment.

L’acord suposa per a Fira València, entre altres, el compromís d’haver de fer front a les obligacions econòmiques que sorgeixen amb motiu del manteniment de l’assegurament per part de Assured Guaranty, sempre que la subrogació es duga a terme de manera completa i satisfactòria, així com fer-se càrrec de les despeses legals de l’asseguradora davant la sol·licitud de subrogació formulada per la Generalitat.

El negoci i la situació econòmica de Fira València s’han vist greument afectats a conseqüència de la pandèmia mundial causada per la COVID-19. En este sentit, Fira València no sols ha vist greument reduïda la seua previsió d’activitat, sinó que a més ha hagut de procedir a la devolució de bestretes de clients afectant seriosament la seua situació financera.

En este singular context, Fira València manca de les disponibilitats necessàries per a fer front a estes despeses extraordinàries que són necessaris per a finalitzar el mandat subrogatori contingut en el Decret llei 7/2017.

En conseqüència, el Patronat de Fira València, en la seua reunió de 7 d’octubre de 2020, ha adoptat l’acord de sol·licitar a la Generalitat una operació de finançament de fins a 2 milions d’euros, amb destinació al pagament de les despeses necessàries per a finalitzar la subrogació del deute financer de Fira València.

ValenciàEspañol