El Consell donarà suport a campionats i trofeus oficials de pilota

La Generalitat aportarà 165.000 euros

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Generalitat, per mitjà de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i la Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana per a donar suport als campionats i trofeus valencians oficials de pilota més importants.

Per a això, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport aportarà 165.000, amb la qual cosa contribuirà a pagar les despeses ocasionades en el desenvolupament d’aquests esdeveniments esportius.

Per la seua banda, la Fundació ha de presentar un projecte en matèria esportiva sobre els campionats i trofeus subvencionables, així com dur a terme les actuacions necessàries per a la realització. A més, assumeix el compromís de justificar adequadament les despeses produïdes per la realització de les actuacions mencionades. El termini de justificació conclourà el 29 de novembre de 2019. A més, ha de fer constar expressament, en totes les activitats, actes i publicitats, la col·laboració de la Generalitat.

ValenciàEspañol