El Consell autoritza la constitució d’un dret de superfície per a situar el CaixaForum en l’Àgora de València

La Fundació Bancària 'la Caixa' promourà en CaixaForum exposicions d'art, cicles de conferències, concerts i espectacles, jornades socials, tallers educatius i familiars i activitats dirigides a persones majors

El Consell ha autoritzat la contractació, per part de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA unipersonal, de la constitució d’un dret de superfície per a procedir a la construcció, instal·lació i explotació del futur centre cultural CaixaForum en l’interior de l’edifici de l’Àgora de València.

La Fundació Bancària ‘la Caixa’ promourà en CaixaForum exposicions d’art, cicles de conferències, concerts i espectacles, jornades socials, tallers educatius i familiars i activitats dirigides a persones majors.

Rovira  

El projecte, destaquen des de l’executiu autonòmic, es caracteritza per “potenciar el concepte original de l’edifici Àgora com a una gran superfície oberta al diàleg i a l’activitat cultural, així com per la seua sostenibilitat mediambiental”.

Segons es va informar el març, després de la reunió i forma d’un conveni de col·laboració entre el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i el president de la Fundació la Caixa, Isidro Fainé, es preveu que les obres del CaixaForum estiguen finalitzades en 2021.

La Caixa contempla destinar més de 18 milions d’euros a la creació del nou centre i, a més, 5 milions d’euros a l’any per al seu manteniment, programació i funcionament. L’explotació serà per un termini de 50 anys.

ANTECEDENTS
El 3 de març de 2017, Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA va rebre una carta d’intencions de la Fundació Bancària ‘la Caixa’ en la qual es comunicava l’interés de la Fundació per situar el CaixaForum València en l’edifici de l’Àgora.

La direcció de CACSA va emetre un informe el 30 de març de 2017 en el qual es va establir que la fundació ofereix continguts de divulgació cultural, científica i social, i s’apuntava que els objectius són concordes amb les finalitats de CACSA. A més, manifestava que comptar amb un CaixaForum contribuiria a millorar l’oferta de continguts i a augmentar el nombre de visitants i el prestigi de les dues entitats.

El Consell d’Administració de CACSA va adoptar un acord per a continuar amb els tràmits necessaris per a portar avant la iniciativa per la qual l’edifici de l’Àgora i la seua gestió es destinen a un espai cultural de qualitat.

A aquest efecte, la Comissió Executiva de CACSA va aprovar la publicació de l’anunci per a fer pública la proposta de la Fundació ‘la Caixa’ respecte a la contractació d’un CaixaForum o a acollir una altra de similars característiques en l’interior de l’edifici Àgora.

Transcorregut el termini per a la presentació d’ofertes alternatives i no havent-se presentat cap oferta addicional a la de la Fundació ‘la Caixa’, el Consell d’Administració, en la seua sessió de 2 de febrer de 2018, va acordar que es continuarien els tràmits de l’expedient.

PublicitatJuega Limpio Orihuela