06:11 - miércoles, 29 noviembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

El conseller Marzà parla d’escola inclusiva davant de 1.400 docents valencians

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha assistit a la jornada L’escola inclusiva i l’atenció educativa de l’alumnat amb dificultats específiques en la lectura i en el llenguatge, que organitza l’Administració educativa i a la qual han assistit 1.400 docents valencians.

Aquest acte, també compta amb la participació del director general de Política Educativa, Jaume Fullana, que realitza una intervenció amb el títol ‘Cap a un model d’escola inclusiva’.

En la jornada es donaran a conéixer els principis d’intervenció, metodologies i instruments o procediments per a l’atenció educativa de l’alumnat amb dificultats específiques en la lectura, el llenguatge i la comunicació.

L’objectiu és impulsar entre els docents l’actualització de les distintes disciplines, estimular la reflexió sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge, així com potenciar el canvi cap a les bones pràctiques.

Així mateix, es presenten les guies sobre les dificultats de l’aprenentatge de la lectura i la guia sobre dificultats en el llenguatge i la comunicació.

El màxim responsable d’Educació ha volgut destacar que “l’escola inclusiva és un dels grans eixos d’actuació d’aquesta conselleria. Estem preparant un decret, la inclusió tindrà un lloc destacat en la futura llei d’educació, hi haurà un CEFIRE específic d’educació inclusiva amb professorat especialitzat i estem treballant ja ara per millorar la dotació de recursos en els centres educatius”.

La sessió està adreçada al personal d’Orientació Educativa, Audició i Llenguatge i Treball Social dels serveis Psicopedagògics Escolars, departaments d’Orientació i gabinets Psicopedagògics, així com al professorat en general.

Intervencions destacades

Durant el dia hi haurà distintes ponències i intervencions, entre les quals destaca la del catedràtic de Psicologia Bàsica, Especialista en trastorn del llenguatge, de la Universitat de Barcelona, Miquel Serra i Raventós, que exposarà una ‘Revisió crítica de les conceptuacions dels trastorns del desenvolupament i dels canvis que s’estan proposant’.

D’altra banda, Remedios Gómez Rodríguez, directora dels Serveis Especials Pedagògics A11 de Dénia, parlarà sobre les ‘Dificultats específiques d’aprenentatge en la lectura’, i Francesc Torregrosa Sánchez, director dels Serveis Especials Pedagògics V10 València, comentarà les ‘Dificultats específiques del llenguatge i de la comunicació’.

De la mateixa manera, Inmaculada Baixauli Fortea, directora del departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la UCV de València, explicarà les ‘Intervencions per a promoure la comunicació social i la inclusió en xiquets amb trastorns del neurodesenvolupament’.

Per a finalitzar la jornada, s’exposaran les experiències educatives de mestres i educadors basades en el teatre com a recurs didàctic a l’audició i llenguatge, en la lectura des d’una perspectiva comunicativa o en la inclusió des del prisma de l’aprenentatge significatiu.

Últimas noticias

Contenido relacionado