Convocades les proves d’obtenció del títol de graduat en ESO per a persones majors de 18 anys

Les persones interessades hauran d'omplir de manera telemàtica la seua sol·licitud i presentar-la des del 30 de setembre fins al 31 d'octubre.

Publicitat

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, a les quals podran accedir persones majors de 18 anys o aquelles que complisquen esta edat durant l’any 2020 i vulguen obtindre directament el títol.

Durant este curs 2019-2020, hi haurà dues convocatòries de les proves, que se celebraran els dies 24 de gener i 29 de maig, d’esta manera les persones inscrites tindran dues possibilitats d’obtindre el títol.

PublicitatRovira  

Per a poder presentar-se a estes proves, les persones interessades podran inscriure’s telemàticament en el web de la Conselleria (consultar ací).

Després hauran d’entregar la sol·licitud generada, preferentment a la direcció territorial d’Educació de la província on es vulga fer la prova, des del 30 de setembre fins al 31 d’octubre, en primera convocatòria, i des del 2 de març fins al 3 d’abril, per als que desitgen participar en la segona convocatòria.

Les persones interessades que no disposen de la connexió necessària a Internet poden fer la inscripció telemàtica esmentada als centres públics de formació de persones adultes (FPA) de titularitat de la Generalitat Valenciana, que hauran de facilitar, en el seu calendari i horari general de funcionament, un espai proveït d’ordinador amb connexió a Internet.

Llistes d’admesos i exclosos

Una vegada finalitzat el termini d’inscripció a la prova de cada convocatòria, les direccions territorials d’Educació hauran de fer públiques, en el portal electrònic de la ciutadania habilitat a l’efecte, les llistes provisionals de les persones admeses i excloses, distribuïdes per demarcacions territorials, enumerades per ordre alfabètic amb indicació del tribunal i lloc de realització de la prova assignats a cada participant i, en el cas de les persones excloses, amb explicitació del motiu d’exclusió.

Per mitjà d’estos exàmens, l’Administració educativa pretén que les persones majors de 18 anys que van acabar els ensenyaments de Secundària sense aconseguir els objectius d’esta etapa educativa puguen finalment aconseguir la titulació i tindre una millor inserció laboral.

Per tant, es tracta de reduir el fracàs escolar i permetre l’accés a noves oportunitats de millora de la qualificació acadèmica i d’inserció laboral.

Per a més informació en el ‘DOGV’. Consultar ací.

PublicitatJuega Limpio Orihuela