Convocat el concurs per a cobrir la plaça de la direcció del Museu de Belles Arts de València

Els directors del Reina Sofía, Bombas Gens i Museu de Vilafamés i una cap de departament d'El Prado estaran en la comissió avaluadora.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat el concurs per a cobrir pel sistema de lliure designació la plaça de la direcció del Museu de Belles Arts de València.

Així, informa l’administració autonòmica en un comunicat, “es compleix amb el compromís adquirit pel Consell d’ocupar les direccions de les institucions culturals mitjançant un concurs i seguint el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana”.

El passat mes de maig, va cessar com a director de la pinacoteca José Ignacio Casar Pinazo qui havia sigut prèviament substituït per raons de salut en les seues funcions per Margarita Vila. El cessament es va produir després de rebre l’alta médica amb l’objectiu de poder traure la plaça a concurs, tal com estava previst d’acord al Codi de Bones Pràctiques Culturals, van explicar aleshores des de l’administració.

La convocatòria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), està oberta als funcionaris de la Generalitat del grup A1-01 (tècnic de l’administració general), A1-18 (tècnic d’arquitectura) i A1-21 (tècnic d’administració cultural). A més, s’ha ampliat a altres administracions públiques i docents.

Els candidats hauran de presentar un projecte de direcció del museu per als pròxims cinc anys que definisca clarament les línies d’actuació, les metodologies i els objectius dins de la realitat pressupostària.

El projecte haurà de contemplar la contextualització del museu des del punt de vista històric i el seu entorn urbà, la contextualització de la col·lecció amb possibles línies de programació d’exposicions i activitats, la missió del museu, el model organitzatiu intern, l’estructura dels recursos humans, característiques de la col·lecció, equipaments i zonificació del museu, anàlisi i avaluació dels servicis, usos de les audiències, integració de la perspectiva de gènere i captació de públics, detallen.

MÈRITS

Entre els mèrits que es tindran en consideració estan el coneixement dels períodes històrics i artístics que abasta el museu, així com la capacitat investigadora per a definir el programa d’exposicions i activitats; es valoraran llicenciatures en Història de l’Art i Humanitats, capacitat de gestió d’equips, de liderar i motivar el col·lectiu humà que treballa en el museu i coneixement d’idiomes.

Una comissió d’experts analitzarà els projectes presentats i efectuarà una proposta de la candidatura que considere més idònia. Estarà integrada per huit membres: dos persones de l’administració titular amb competències en matèria de cultura; i sis persones entre experts professionals de reconegut prestigi nacional i internacional en l’àmbit cultural i museístic i de la societat civil.

Formaran part de la comissió Manuel Borja Villel, director del museu centre d’art Reina Sofía; Leticia Ruiz, cap del Departament de Pintura Espanyola del Renaixement en el museu d’El Prado; Nuria Enguita, directora de Bombas Gens; Yolanda Gil, professora del Departament d’Història de l’Art de la Univeritat de València; Rosalía Torrent, professora d’Estètica i Teoria de les Arts de la Universitat Jaume I de Castelló i directora del Museu d’Art Contemporani de Vilafamés; i Amparo Carbonell, acadèmica de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles i vocal del Consell Valencià de Cultura.

ValenciàEspañol