domingo, 14 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Convocatòria de 863 places de l’Oferta Pública d’Ocupació

L’oferta tractarà de reforçar un vessant més social i assistencial amb places de medicina del treball, psicòlegs, treballadors socials i altres de torn lliure reservades per a persones amb diversitat funcional i intel·lectual.

Aquest dilluns s’ha obert el termini per a l’accés a les primeres proves selectives de quatre places del cos superior de promoció lingüística. L’ordre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, estableix la convocatòria de les proves selectives d’accés a quatre llocs de treball del cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03, sector administració especial, pel sistema de concurs-oposició.

Aquesta primera convocatòria de proves selectives s’efectua en el marc del Decret 96/2016, de 4 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova l’ofereix d’ocupació pública de 2016 i a fi d’atendre els necessitats de personal en l’Administració de la Generalitat.

La directora general de Funció Pública, Eva Coscollà, ha explicat que la convocatòria de les proves selectives de la resta de categories i plaus previstes a l’OPO 2016 s’anirà publicant gradualment al llarg d’enguany fins a completar les 863 places previstes per a ocupar d’altres llocs de treball en la funció pública valenciana.

En aquesta oferta s’inclouen un total de 342 places que corresponen al torn lliure i 350 a promoció interna, així com altres 171 plaus per a torns de promoció interna reservada per al personal laboral fix.

Entre les places a cobrir per mitjà del sistema d’oposició lliure, Eva Coscollà ha indicat que l’ofereix d’ocupació de 2016 va prioritzar alguns perfils professionals de què l’administració valenciana té una important carència, com a enginyers de camins, agrònoms, arquitectes, psicòlegs, enginyers tècnics, treballadors socials o tècnics agrícoles. Les reservades a la promoció interna tracten de millorar la planificació i reestructuració dels recursos humans al servici de l’administració pública.

Exàmens de l’OPO 2015

Al mateix temps, a partir del pròxim 15 de setembre es convocarà els exàmens per a cobrir 216 places d’Administració General i Administració Especial corresponents a l’OPO 2015. D’aquests nous llocs de treball, 124 seran de torn lliure i els 92 restants es reserven per a promoció interna.

Calç recordar que aquesta convocatòria correspon a l’OPO de l’any 2015, en el qual les restriccions pressupostàries per a combatre la crisi econòmica marcaven que només es podien convocar oposicions per a reposar fins al 50% de les baixes que es produïen per jubilació l’any anterior en els considerats com a sectors prioritaris de l’Administració.

Últimas noticias

Contenido relacionado