20.2 C
Valencia

Recomanen a les empreses paralitzar la seua activitat per coronavirus en el centre de treball

Si s'opta pel teletreball, no suposa cap cost per als treballadors.

- Publicitat -AVL

El Ministeri de Treball i Economia Social ha llançat una guia d’actuació en l’àmbit laboral en relació al coronavirus en la qual es recull que les empreses hauran de procedir a paralitzar l’activitat laboral en el cas que existisca un risc de contagi per coronavirus en el centre de treball.

No obstant això, aposta per activar mesures que permeten el desenvolupament de l’activitat laboral de manera alternativa o bé, si és necessari, l’adopció de mesures de suspensió temporal de l’activitat.

D’acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, el Ministeri recorda que quan les persones treballadores estiguen, o puguen estar exposades, a un risc “greu i imminent” en el seu treball, la companyia haurà d’informar com més prompte millor i adoptar mesures necessàries perquè es puga interrompre l’activitat i, si fora necessari, “abandonar immediatament el lloc de treball”.

Guia-trabajo-Coronavirus


L’objectiu del document és el de facilitar informació sobre l’aplicació de la normativa laboral en relació a les diferents situacions en les quals es poden trobar les empreses i els treballadors, però sense perjudici d’interpretar les normes.

En este, també es recull que, per decisió majoritària, la representació unitària o els delegats de prevenció podran acordar la paralització de l’activitat dels treballadors pel risc de contagi.

Així, Treball deixa clar que els treballadors i els seus representants “no podran patir perjudici algun derivat de l’adopció d’estes mesures”, llevat que hagueren obrat de mala fe o cometent una negligència greu.

Respecte a la immediatesa del risc, el Ministeri deixa clar que “la mera suposició o l’alarma social generalitzada no són suficients per a entendre complits els requisits de la norma”.

Per això, afirma que s’ha de realitzar una valoració “mancada d’apreciacions subjectives”, que tinga exclusivament en compte fets fefaents que porten a entendre que la continuació de l’activitat suposa l’elevació del risc de contagi per als treballadors.

MESURES PREVENTIVES
Treball recorda que s’han d’aplicar els deures de protecció recollits en la normativa de prevenció de riscos laborals i que esta pansa perquè les companyies garanteixen la seguretat i salut dels seus treballadors en tots els aspectes relacionats amb el treball.

No obstant això, en el cas concret del coronavirus, Treball demana atendre les indicacions del servei de prevenció i a les autoritats sanitàries.

De moment, estes dos entitats aposten per organitzar el treball de manera que es reduïsca el nombre de treballadors exposats, adoptar mesures específiques per a persones treballadores especialment sensibles i proporcionar informació sobre mesures higièniques, com llavar-se les mans amb freqüència, no compartir objectes, ventilar el centre de treball o netejar les superfícies i objectes.

“Les empreses hauran de posar a la disposició de les persones treballadores el material higiènic necessari, i adoptar els protocols de neteja que foren precisos”, remarca.

TELETREBALL COM A MESURA ORGANITZATIVA
Així mateix, el Ministeri ha assenyalat que el teletreball podria adoptar-se, per acord col·lectiu o individual i de caràcter excepcional, com una mesura per a desenvolupar les tasques imprescindibles que poden desenvolupar-se en el centre físic habitual.

En qualsevol cas, la implantació del teletreball requerirà que es configure com una mesura “temporal i extraordinària”, que es revertirà quan deixen d’ocórrer les circumstàncies excepcionals; que s’adeqüe a la legislació laboral i al conveni col·lectiu aplicable, que no supose una reducció de drets de salut, seguretat ni professionals (salari o jornada) i que si s’han d’utilitzar mitjans tecnològics, que no supose cap cost per als treballadors.

Si es decideix suspendre totalment o parcialment l’activitat mitjançant un expedient de regulació d’ocupació (ERE) per l’escassetat o falta total d’aprovisionament de recursos necessaris per al desenvolupament de la seua activitat o per un descens de la demanda, l’ERE podrà ser de suspensió total o parcial de la jornada o de reducció d’esta.

Treball apunta que es consideraran causes que justifiquen l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE) que existisquen índexs d’absentisme que impedisquen la continuïtat de l’activitat en l’empresa o que decidisca l’autoritat sanitària el tancament per raons de cautela.

No obstant això, l’empresa haurà de seguir el procediment establit, que inclou el període de consultes amb la representació dels treballadors, i tindre en compte que este procediment s’aplica siga com siga el nombre de treballadors afectats.

“En el cas que la interrupció de l’activitat s’entenga ocasionada per força major, serà necessària la prèvia autorització de l’autoritat laboral, aplicant-se les peculiaritats previstes respecte de tal causa”, deixa clar.

Si se suspén totalment o parcialment l’activitat sense tramitar-se un ERE o ERTE, els treballadors conservaran el dret al seu salari. Malgrat tot això, Treball afirma que tota la guia ha d’entendre’s a propòsit de la declaració d’una zona afectada greument per una emergència de protecció civil.

En el Sistema Nacional de Protecció Civil es recull que les extincions o suspensions dels contractes de treball o les reduccions temporals de la jornada de treball que tinguen la seua causa directa en l’emergència tindran la consideració d’una situació de força major.


: Valencià

- Advertisement -
- Publicitat -GVA_CEICE

Segueix-nos

12,743FansLike
978FollowersFollow
2,458FollowersFollow

També és notícia

- Publicitat -DiVal
- Publicitat -DipCas
- Publicitat -onda
- Publicitat -Brobit

Notícies relacionades

Detectat un nou brot de coronavirus a l’Eliana

Des que es comptabilitzen els casos de coronavirus el municipi ha tingut 104 persones malaltes

Benifairó de les Valls registra un brot de coronavirus per contacte social

Des que es comptabilitzen els casos de coronavirus el municipi ha tingut 6 persones malaltes

Sumacàrcer registra un brot gran de coronavirus amb 15 casos

Des que es comptabilitzen els casos de coronavirus el municipi ha tingut 12 persones malaltes

Sanitat detecta tres brots de coronavirus a Ontinyent per contacte social

Des que es comptabilitzen els casos de coronavirus el municipi ha tingut 233 persones malaltes

Sanitat detecta un brot de coronavirus a Castelló de la Plana per contacte social

Des que es comptabilitzen els casos de coronavirus el municipi ha tingut 1315 persones malaltes
- Advertisement -

: Valencià