La lluita constant de la Creu Roja per un bon tracte a les persones majors

Les xifres que presenta Creu Roja són esgarrifoses, ja que segons els seus estudis, la població mundial de les persones de 60 anys o més serà més del doble, de 542 milions en 1995 al voltant de 1.200 milions en 2025.

Per desgràcia, cada vegada més, es veuen casos de maltractament a les persones majors, per això, Creu Roja ha posat en marxa un projecte anomenat, Bon Tracte a les Persones Majors: Promoció del tracte adequat i protecció enfront del maltractament, que està dirigit a persones majors de 65 anys que han patit o pateixen maltractament i no tenen recursos per a superar-ho o estan en situació d’especial vulnerabilitat enfront del maltractament i no tenen recursos per a afrontar-ho.

Creu Roja explica el maltractament a persones majors com “un acte únic o repetit que causa mal o sofriment a una persona d’edat, o la falta de mesures apropiades per a evitar-ho, que es produeix en una relació basada en la confiança”. Este pot adoptar diverses formes, com el maltractament físic, psíquic, emocional o sexual, i l’abús de confiança en qüestions econòmiques.

PublicitatAVL

Les xifres que presenta Creu Roja són esgarrifoses, ja que segons els seus estudis, la població mundial de les persones de 60 anys o més serà més del doble, de 542 milions en 1995 al voltant de 1.200 milions en 2025. S’estima que entre el 4% i el 6% de les persones majors de tot el món han patit alguna forma d’abús i maltractament.

Creu Roja apunta quins són els senyals i els símptomes o situacions que solen ser habituals per a poder detectar una situació de maltractament en una persona major, entre els més destacats es troben “les marques corporals sense explicació convincent, els canvis bruscos d’humor, la profunda tristesa injustificada, la pèrdua sobtada de poder adquisitiu, etc. són signes d’alerta (no concloents) dels casos més clars, però, a causa de la invisibilitat de molts tipus de maltractament i de les circumstàncies en les quals moltes vegades es duen a terme, no podem circumscriure’ns només a ells”.

Cal destacar que les situacions de soledat, aïllament, deterioració cognitiva, falta d’autonomia personal i sobrecàrrega de les persones cuidadores, fan més vulnerable a una persona major davant una eventual situació de maltractament, negligència, abús o tracte inadequat. El suport per a pal·liar o reduir estes condicions, així com la promoció de la cultura del Bon Tracte, són les principals eines amb les quals comptem per a protegir a les persones majors.

Els estudis identifiquen que les dones majors de 75 anys són les més propenses a patir maltractaments.

Però, com dóna suport Creu Roja Espanyola a les persones majors que pateixen o han patit maltractaments?
Entre les accions que duu a terme, depenent de les febleses, fortaleses i circumstàncies de les persones majors, es pot destacar: les accions de sensibilització i conscienciació per a les persones que estiguen patint el problema i pensen que no hi ha una eixida; activitats d’informació a la persona major amb factors de risc, assessorament per a formes a persones majors en aquelles competències necessàries per a previndre o afrontar de la millor manera possible una situació d’abús, negligència o maltractament; acompanyaments i mobilitzacions; suport psicosocial i emocional; espais de trobada on la persona puga sentir-se segura; coordinació amb els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, entitats públiques i privades, així com altres agents socials per al treball conjunt i efectiu en la protecció de les persones majors i accions dirigides a la societat en general per a visibilitzar la problemàtica.

Per a pal·liar esta xacra és imprescindible la prevenció per part de la societat, promovent el respecte a la persona major i els seus drets, contribuint a afermar la cultura del bon tracte, i com no, en cas de tindre sospites fundades és importants posar el fet en coneixement dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat a través del Pla Major Seguretat, Serveis Socials, Creu Roja Espanyola.

Rovira