Crevillent informa de noves moratòries per a hipoteca i lloguer

Es poden sol·licitar fins al 29 de setembre.

L’estat d’alarma va donar lloc al fet que el Govern d’Espanya plantejara una sèrie de moratòries en relació a les hipoteques i a les mensualitats de pagament del lloguer, les quals van ser publicades i explicades a la ciutadania des de la Regidoria d’Habitatge.

MORATÒRIES HIPOTEQUES: Es poden sol·licitar fins al 29 de setembre.
CONTRACTES D’ARRENDAMENT: Es pot establir una pròrroga extraordinària del contracte d’arrendament, prèvia sol·licitud de l’arrendatari, per un període màxim de 6 mesos. Es requereix acord entre les parts.
MORATÒRIES CONTRACTES DE LLOGUER AMB GRANS TENEDORS: Podran sol·licitar un ajornament temporal i extraordinari fins al 30 de setembre.
CONTRACTES DE CRÈDIT SENSE GARANTIA HIPOTECÀRIA: Podran sol·licitar suspensió fins al 29 de setembre.
AIGUA, LLUM, GAS NATURAL: No es podran suspendre estos serveis fins al 30 de setembre.
AJUDES Al LLOGUER: La Regidoria d’Habitatge ha rebut una subvenció de la Generalitat Valenciana per valor de 48.000 € per a poder ajudar a les persones que es troben en situació de no poder fer front al pagament del lloguer (i que no hagen sigut beneficiàries de diferents ajudes al lloguer) per a això hauran d’acudir a la Regidoria d’Habitatge on se’ls informarà del procediment que han de seguir per a la concessió d’aquestes ajudes.

La regidora d’Habitatge, Gema Candelaria Asencio, recomana a totes les persones que no puguen fer front a la hipoteca, al lloguer amb propietat de grans tenedors, o a crèdits sense garantia hipotecària que sol·liciten la moratòria per a evitar execucions hipotecàries o llançaments de l’habitatge per falta de pagament. I afig que tota la informació i documentació necessària està disponible en la Regidoria d’Habitatge situat en la tercera planta de la Casa de Cultura.

CatalanSpanish