Crevillent obri el termini per a sol·licitar les subvencions de millora de l’accessibilitat en els habitatges

Es destinarà 37.000 € a ajudes per a eliminar barreres arquitectòniques i facilitar l'accés als habitatges a persones amb problemes de mobilitat.

La Regidoria de Drets Socials i Desenvolupament Humà de Crevillent ha convocat les subvencions per a la promoció de l’accessibilitat a l’interior de l’habitatge de l’exercici de 2019. L’Ajuntament de Crevillent destinarà 37.000 euros al Pla de Rehabilitació d’Habitatge amb la finalitat que els habitatges de la localitat compten amb ajudes per a possibilitar l’eliminació de les barreres arquitectòniques existents i facilitar així l’accés a les persones amb algun problema de mobilitat.

La sol·licitud de les subvencions es podrà realitzar fins al dia 15 de desembre de 2019 i s’haurà de presentar tota la documentació relativa a la justificació de la subvenció, la qual haurà d’estar completa i ajustada als annexos que s’adjunten en les bases reguladores. La concessió de les subvencions estan limitades a l’esgotament de la partida pressupostària, corresponent al Pressupost Municipal prorrogat de 2018.

La regidora de Drets Socials i Desenvolupament Humà de Crevillent ha comunicat que, pel fet que es compta amb temps molt limitats, el termini de sol·licitud s’ha ampliat fins al 15 de desembre d’enguany. L’edil ha traslladat la seua intenció d’avançar l’aprovació de les bases reguladores de la pròxima ajuda a principis de l’any que ve, per a facilitar als crevillentins la preparació dels documents i tràmits necessaris per a la petició de les subvencions.

Montserrat Pineda ha recalcat que l’import d’estes ajudes és inferior al del passat exercici a causa de la prorrogació del Pressupost Municipal realitzada per l’anterior govern, però que “l’import total de la subvenció per a la promoció de l’accessibilitat dels habitatges augmentarà de cara a l’any que ve”.

Destinataris de les subvencions

Els destinataris d’estes ajudes són els propietaris d’edificis, comunitats de propietaris i comunitats de béns d’edificis d’habitatge col·lectiu en altura i, excepcionalment, dels edificis d’habitatge no col·lectius, situats a Crevillent i amb més de quinze anys d’antiguitat que tinguen barreres arquitectòniques o de comunicació, i en els quals residisca de forma habitual almenys una persona que tinga la condició de discapacitat derivada d’una discapacitat sensorial.

Els edificis d’habitatge no col·lectius només podran contemplar-se si estan situats en el terme municipal i sempre que en ells residisca de forma habitual una persona amb seixanta-cinc anys o més o en situació de mobilitat reduïda permanent, sempre que tinga la condició de minusvàlid.

Objecte de les subvencions

Les subvencions per a la promoció de l’accessibilitat a l’interior de l’habitatge pretén eliminar les barreres arquitectòniques i millorar l’accessibilitat en els habitatges on l’itinerari que comunica l’exterior de l’edifici, l’accés al mateix o als habitatges i el pla d’arrencada de l’ascensor estiguen a diferent cota i existisquen, en el seu recorregut, trams d’escala o esglaons aïllats sense possibilitat d’itinerari alternatiu.

A més es podrà subvencionar la instal·lació de dispositius mecànics i electrònics que afavorisquen la comunicació amb l’exterior, per a eliminar les barreres de comunicació i les obres d’accessibilitat a l’interior dels habitatges familiars, així com el canvi de banyera per plat de dutxa o l’habilitació de l’habitatge per a ús de cadira de rodes, entre altres.

Quantia de les ajudes

Mitjançant les subvencions s’aportarà el 70 per 100 del cost de cada actuació a desenvolupar en l’edifici o habitatge, amb un límit màxim de 7.000 euros per cadascuna d’elles. En cas d’habitatge no col·lectiu, se subvencionaran les actuacions desenvolupades, en un rang que oscil·la entre el 70%, 50% i 30%, en funció dels ingressos i el número dels seus membres, i amb un límit màxim de 5.000 euros.

L’import màxim de subvenció per a la instal·lació d’elements mecànics serà de 7.000 euros, mentre que el màxim aportat per a la instal·lació de rampes i el canvi de banyera a plat de dutxa serà de 3.000 i 1.000 euros respectivament.

CatalanSpanish