CSIF sol·licita en els departaments de salut els informes tècnics sobre les mesures de prevenció contra la covid-19

El sindicat lamenta que Conselleria no haja entregat aqueixa documentació bàsica per a la seguretat dels treballadors.

El sindicat CSIF està presentant, per mitjà dels seus delegats de prevenció, un escrit en cada departament de salut de la Comunitat Valenciana en el qual reclama els informes tècnics sobre les condicions de treball i les mesures de prevenció contra la covid-19 per a empleats públics i usuaris. La central sindical ha dut a terme esta acció després de demanar a Conselleria de Sanitat aqueixos informes i no rebre’ls.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) assenyala que en els escrits presentats pels seus delegats s’explica que el 27 de juliol Conselleria va afirmar, a preguntes del sindicat, que “ha establit les recomanacions i mesures en els centres sanitaris per a la prevenció i control de la infecció per la SARS-COV2”.

CSIF explica que va reclamar per escrit els informes tècnics d’avaluació d’aqueixes mesures. No obstant això, la resposta de Conselleria ha sigut que “estos informes romanen en custòdia en els departaments de salut”, alhora que al·ludia al fet que “les mesures a implantar han de ser objectiu de planificació” i que “la comprovació de la total aplicació en els centres sanitaris mitjançant la visita dels tècnics d’unitats és un procés continu i no resulta aplicable en un breu període”.

La central sindical ha decidit, davant la negativa de Conselleria a mostrar aqueixos informes i l’avaluació corresponent dels tècnics de prevenció, presentar escrits per mitjà dels seus delegats sol·licitant-los en cada departament.

El sindicat lamenta la falta de transparència i espera que l’Administració haja “complit amb la seua obligació” transcorreguts més de sis des de l’inici de la pandèmia i hi haja adoptades les mesures necessàries en tots els centres de salut i hospitals i estiguen supervisades pels tècnics de prevenció. La central sindical considera aqueixa actuació fonamental per a garantir la seguretat de treballadors, pacients i usuaris.

ValenciàEspañol