CSIF guanya una sentència que obliga l’Ajuntament de València a incloure-li en el VI Pacte per l’Ocupació de la Ciutat

El sindicat havia sigut exclòs "sense raó objectiva" i malgrat la seua "reconeguda implantació a València", segons la resolució judicial.

El sindicat CSIF ha guanyat una sentència, dictada pel Jutjat contenciós administratiu número 10 de València, que obliga l’Ajuntament de la capital a incloure-li en el VI Pacte per l’Ocupació de la Ciutat de València “amb identitat de drets que la resta dels seus membres”.

A més, condemna a costes als dos sindicats que es van oposar al fet que entrara. La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que en 2018 va presentar sol·licitud per a formar part del VI Pacte per l’Ocupació de la Ciutat de València, subscrit el 26 de març d’aqueix any. El sindicat va explicar que la seua exclusió vulnera “el que es disposa en els articles 14 i 28 de la Constitució Espanyola”. No obstant això, els sindicats UGT i CCOO es van oposar, tal com relata la sentència, al·legant que “el pacte es limita als signants del mateix i que el demandant no compleix els criteris de representativitat necessaris”.

CSIF va presentar contenciós contra l’Ajuntament de València, sent interessats UGT, CCOO, ÚS i la CEV. Després del recurs de la central sindical, el Jutjat assenyala, en els fonaments de dret de la sentència, que “l’Ajuntament de València, ÚS i CEV no s’oposen als arguments de la part actora, sol·licitant el dictat de la sentència conforma a dret, mentre que UGT i CCOO s’oposen”.

El dictamen del Jutjat del Contenciós 10 explica que “els codemandats no han oferit cap raó objectiva per a l’exclusió del demandant, que per la seua part justifica tindre igual o major implantació que uns altres dels integrants i la mateixa condició d’organització sindical, per la qual cosa seria arbitrari no accedir a la seua sol·licitud quan el mateix text del pacte no li exclou”.

En la sentència el tribunal deixa clar que “l’Ajuntament com a institució que pren la iniciativa del pacte és qui ha de delimitar els destinataris de la seua proposta amb criteris objectius i motivats per a excloure l’arbitrarietat proscrita per l’article 9.3 de la Constitució Espanyola, la qual cosa no va fer, sinó que el va deixar obert”.

“En conseqüència, no pot ara excloure’s de l’admissió al pacte als qui presenten identitat d’essència amb els altres signants per ser organització sindical de reconeguda implantació a la ciutat de València”, prossegueix el dictamen judicial, que resol “l’íntegra estimació de la demanda” i reconeix a CSIF “el dret a formar part del VI Pacte per l’Ocupació de la Ciutat de València”.

CatalanSpanish