14:03 - viernes, 1 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

La Conselleria de Cultura duplica les ajudes destinades a associacions i a entitats que promoguen activitats artístiques

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha resolt concedir 260.000 euros en ajudes econòmiques per a la realització d’activitats i de projectes culturals i artístics organitzats per un total de 78 entitats culturals, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Així mateix, la Conselleria ha duplicat l’import destinat al foment d’activitats culturals respecte a l’anterior convocatòria que estava fixat en 100.000 euros. També s’ha augmentat l’import màxim per projecte, que ha passat dels 4.000 euros als 12.005 euros.

En concret, el departament que dirigeix Vicent Marzà ha resolt concedir les subvencions a un total de 78 associacions sense ànim de lucre i a fundacions privades, en els estatuts de les quals figura com a finalitat la promoció de l’art i de la cultura, així com a empreses privades i a professionals autònoms que organitzen activitats culturals o artístiques no lucratives.

Aquestes ajudes van dirigides al finançament de despeses corrents generades per l’organització d’activitats culturals i artístiques com ara exposicions, congressos, seminaris, jornades, rutes i itineraris culturals, publicacions, esdeveniments o altres activitats que hagen sigut realitzades entre el dia 1 de novembre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016, ambdós inclosos.

En aquest sentit, per citar-ne algun exemple, rebrà 12.005 euros l’Associació Cultural La Balaguera per a les despeses generades per l’organització de les seues jornades culturals; l’Ateneu Mercantil de València rebrà 8.874 euros per l’Aula Cultural, Música en l’Ateneu; o l’Associació Cultural Cartuja de Valldecrist, 8.351 euros per l’organització de la Senda dels cartoixans.

Entre els criteris de valoració que s’hi han tingut en compte, destaquen la qualitat cultural i artística del projecte, l’ús de les noves tecnologies en la creació de continguts culturals innovadors, la contribució a la divulgació de les expressions culturals i artístiques desenvolupades en el territori valencià, a la seua projecció territorial i a la dinamització del turisme cultural.

També s’han valorat la situació sociocultural i econòmica del territori on ha tingut lloc l’activitat i l’impacte econòmic en el desenvolupament local, així com la incidència del projecte en col·lectius com la tercera edat, la infància i la joventut, i les propostes de foment de la igualtat de gènere, de col·lectius en risc d’exclusió social i persones amb discapacitat.

Últimas noticias

Contenido relacionado