Dates d’exàmens de les OPE 2014, 2015 i 2016 al març i abril

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat avui en la seua pàgina web les dates d’examen dels mesos de març i abril de diverses categories que realitzaran les proves d’oposició dins de les convocatòries acumulades de les Ofertes Públiques d’Ocupació (OPE) dels anys 2014, 2015 i 2016.

Es tracta de 8 exàmens corresponents a 4 categories que se celebraran els diumenges 25 de març i 22 d’abril. En total, representen 365 places (de torn lliure i promoció interna) de les 3.608 convocades de les OPE de 2014 (282 places), 2015 (934 places) i 2016 (2.392 places). Els restants exàmens s’aniran celebrant de forma successiva i continuada durant 2018.

Rovira  

Per a aquestes 365 places hi ha convocats 7.055 aspirants.

El diumenge 25 de març se celebraran els exàmens en la categoria de Tècnic/a Especialista de Laboratori (20 places de promoció interna i 55 de torn lliure) i Tècnic/a Especialista en Radiodiagnòstic (18 places de promoció interna i 50 de torn lliure).

D’altra banda, el diumenge 22 d’abril seran els exàmens per a les places de Tècnic/a Especialista en Anatomia Patològica (4 de promoció interna i 12 de torn lliure) i de Pediatre d’Equip d’Atenció Primària (36 de promoció interna i 170 de torn lliure).

Les proves del diumenge 25 de març tindran lloc en la Universitat de València (Campus dels Tarongers). Les proves del diumenge 22 d’abril tindran lloc en l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe. El detall d’hora i lloc de l’examen es concretarà en la publicació definitiva de la llista d’admesos. Tota la informació es pot consultar en el següent enllaç

Així mateix, el dissabte 14 d’abril es realitzarà el primer exercici de celadores corresponent a l’oferta d’ocupació de 2005, per execució de sentència, en el qual participaran 7666 aspirants. La prova tindrà lloc en la Universitat de València (Campus dels Tarongers).

Cal destacar que amb la convocatòria de les 3.608 places de les convocatòries de les OPEs de 2014, 2015 i 2016 al costat de les OPEs de 2017, 2018 i 2019 es posarà fi a la precarietat laboral de més de 18.000 empleats públics al llarg d’aquesta legislatura.

A més, amb tot açò s’aconseguirà fer un gran pas en la lluita contra la precarietat i la temporalitat. Fins a 2019 es reduirà la taxa de temporalitat en 27,5 punts percentuals, en passar del 37,5% que hi havia el juny de 2015 al 10% una vegada s’executen les ofertes d’ocupació pública programades.

PublicitatJuega Limpio Orihuela