domingo, 23 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

La revista Debats del Magnànim és acceptada a l’índex Scopus, un dels més selectius del món

La publicació Debats. Revista de cultura, poder i societat que edita la Institució Alfons el Magnànim, que depén de l’àrea de Cultura de la Diputació, ha estat acceptada en Scopus. Elaborat per Elsevier, la multinacional de l’edició de nivell global amb seu als Països Baixos, Scopus representa un dels índexs, juntament amb Web of Science, més prestigiosos i selectius del món. El comité avaluador internacional ha destacat que la revista inclou articles que són científicament importants i rellevants per a un públic acadèmic o professional internacional; que malgrat haver publicat en la nova etapa pocs números, la revista ja ha estat citada per altres revistes prestigioses; i que, finalment, la revista omple un buit temàtic que no està cobert per altres revistes internacionals.

La primera revista en valencià indexada en Scopus

Scopus és una agència que inclou revistes de tot el món i de totes les temàtiques. Encara així, només unes 200 revistes de l’Estat espanyol han estat acceptades en l’àmbit de les Ciències Socials i Humanitats i és la segona, després d’Obets, d’Alacant, que ha estat indexada al País Valencià. Per tant, és la primera revista íntegrament editada en valencià que ha estat acceptada. Amb això la revista s’uneix al camp restringit de les revistes acadèmiques d’alt impacte i qualitat com ara la Revista Internacional de Sociología, la Revista Española de Investigaciones Sociológicas o Papers. Revista de Sociología.

Esta indexació se suma a la que va rebre en entrar a l’Emerging Sources Citation Index de Clariviate Analytics. Estos dos índexs són àmpliament acceptats per valorar les publicacions científiques a l’àmbit de les agències d’avaluació de la recerca com l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) o l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). A escala de l’Estat espanyol ha estat acceptada també a CARHUS+ 2014; CIRC (Clasificación Integrada de Revistas); DICE. Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas; IN-RECS (Índice de Impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales); Latindex; MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas); i Revistas Españolas y Ciencias Sociales y Humanidades (RESH).

En este sentit, segons ha expressat Joaquim Rius, director de Debats, “amb esta indexació la revista està fent passos en el camí d’atraure les contribucions de qualitat en el debat acadèmic entorn del paper de la cultura i el poder en el canvi social i la configuració d’identitats col·lectives i projectes cívics compartits, així com exercir el paper de divulgació de continguts de qualitat a la ciutadania valenciana com exigeix la seua condició de revista editada per una editorial pública com el Magnànim”.

La transició, la literatura i el gerencialisme entre els propers temes de Debats

Des de la revista Debats ja s’està treballant en els següents números que tractaran temes diversos, com ara Les altres transicions. Experiències i relats oblidats, alternatius i residents als relats hegemònics de la transició a la democràcia, el proper número, d’eixida imminent i coordinat per Josepa Cucó i Joaquim Rius, de la Universitat de València. Els següents números versaran al voltant de La ciutat escrita, la ciutat llegida, la ciutat publicada: camp literari, identitats i territoris en la literatura del segle XXI, dirigit per Maria Patricio de la Université Paris VIII i El gerencialisme i la seua influència en el món contemporani: anàlisi i reflexions, dirigit per Carlos Fernández, de la Universidad Autónoma de Madrid.

Últimas noticias

Contenido relacionado