08:02 - martes, 27 febrero 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Decarrega’t ací el nou currículum de primaria

Després de la publicació del Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desenvolupa l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana i el Decret 136/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el
currículum i es desenvolupa l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana i donada la necessitat de millorar la qualitat de l’ensenyament, així com la finalitat de dotar els centres d’una major autonomia i flexibilitat horària en l’Educació Primària es considera necessari establir modificacions normatives.

[pdf-embedder url=”http://actualitatvalenciana.com/wp-content/uploads/2017/07/2017_6394.pdf” title=”primaria”]

Últimas noticias

Contenido relacionado