Prop de 287.000 valencians es van estalviar 71,1 milions gràcies a les deduccions de la Generalitat en l’última declaració de la Renda

Es tracta de deduccions que, des de la perspectiva de progressivitat tributària que vol impulsar el Consell, pretenen beneficiar a aquells contribuents amb unes rendes més baixes. 

Renda, Actualitat Valenciana
Publicitat

Un total de 286.927 valencians es van estalviar 71.115.597 euros gràcies a les deduccions autonòmiques de la Generalitat en l’última declaració de la Renda, la referida a 2017, la qual cosa va suposar una mitjana de 248 euros per cada beneficiari.

Es tracta de deduccions que, des de la perspectiva de progressivitat tributària que vol impulsar el Consell, pretenen beneficiar a aquells contribuents amb unes rendes més baixes.

PublicitatRovira  

A més, amb la nova tarifa autonòmica d’IRPF aprovada pel Consell a la fi de 2016, i que es va aplicar per primera vegada en la campanya de 2017, més d’1.500.000 valencians amb rendes mitjanes i baixes es van estalviar fins a 172 euros. L’aprovació d’una nova escala per al tram autonòmic de l’IRPF va posar fi al sistema fiscal més regressiu d’Espanya, implantat durant 20 anys per l’anterior Executiu, i va comportar un estalvi mitjà de 116 euros per als valencians amb una base liquidable sotmesa a gravamen entre els 12.000 i els 50.000 euros.

Nova tarifa autonòmica d’IRPF 

La nova tarifa autonòmica de l’IRPF suposa una nova escala de trams que beneficia a les rendes mitjanes i baixes i que contribueix a incentivar el consum de les famílies. Fins a 2017, a les persones amb una base liquidable de fins a 17.000 euros se’ls aplicava un tipus del 11,90%, mentre que ara s’introdueix un nou tram de fins a 12.450 euros amb un tipus rebaixat al 10%. Només la diferència fins a 17.000 euros té un tipus del 11,90%.

Gràcies a la nova tarifa progressiva, més de 1,5 milions de valencians que no superen els 53.000 euros de base liquidable, s’estalviaran fins a 172 euros en l’actual declaració de la Renda. Els valencians amb uns ingressos, descomptada la Seguretat Social i les reduccions per rendiment de treball, de 12.000 euros, s’estalviaran 122 euros (en cas d’una persona soltera i sense fills).

En el tram entre els 12.000 i els 24.000 euros de base liquidable subjecta a gravamen, l’escala comportarà un estalvi mitjà de 154 euros per a 635.000 valencians, mentre que prop de 300.000 valencians amb una base liquidable de 24.000 i 33.000 euros comptaran amb un estalvi mitjà de 135 euros.

També es produeix una rebaixa del tipus aplicable a les rendes de 30.000 a 50.000 euros del 18,45% al 17,50%, la qual cosa suposarà per als 439.615 valencians que se situïn en aquest tram estalvis de fins a 160 euros. Mentrestant, els tipus per a les rendes més elevades augmenten del 21,48% al 23,50% en el cas de les de més de 70.000 euros, del 22,48% al 25,50% per a les de més de 120.000 i del 23,48% al 25,50% per a rendes a partir de 175.000 euros.

En total, la reforma tributària suposa un impacte per a les arques autonòmiques de 85 milions d’euros, que va ser compensat amb la modificació de l’Impost de Successions i Donacions, que grava a les grans fortunes i patrimonis, amb una previsió de 91 milions.

“La reforma no va tenir un afany recaptatori, sinó redistributiu. Això suposa un fet determinant, ja que per primera vegada en la Comunitat Valenciana es fa efectiva la progressivitat en l’escala del tram autonòmic d’IRPF”, ha assenyalat el director general de Tributs, Eduardo Roca.

Deducció per despesa en escoles infantils 

Quant a la despesa a les escoles infantils existeix una deducció autonòmica que en el 2017 van poder aplicar-se 35.795 declarants, la qual cosa va suposar deduccions per import de 3.800.577 euros.

PublicitatJuega Limpio Orihuela