domingo, 14 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Demà 16 de juliol últim dia per a la preinscripció a les EOI per al curs 2017-2018

L’últim dia per presentar la sol·licitud de preinscripció és el diumenge 16 de juliol, des de les 09.00 hores fins a les 23.59 hores, els alumnes de setze anys complerts l’any natural en què comencen els estudis i els majors de catorze per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del de la primera llengua estrangera cursada a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Cada escola oficial d’idiomes publicarà durant el mes de juliol en el seu tauler d’anuncis i a la pàgina web el calendari i horaris de matriculacions que es realitzaran en el mes de setembre per a aquells alumnes que hagen realitzat preinscripció.

Per poder accedir als cursos les persones interessades hauran d’emplenar la sol·licitud per a cada idioma que vullguen cursar per via telemàtica. Aquesta sol·licitud de preinscripció està disponible a la pàgina web de la EOI.

Últimas noticias

Contenido relacionado