El Consell aprova la nova denominació de l’Il·lustre Col·legi Provincial de l’Advocacia d’Alacant

L'actual Il·lustre Col·legi Provincial d'Advocats d'Alacant passa a denominar-se Il·lustre Col·legi Provincial de l'Advocacia d'Alacant.

El Ple del Consell aprova el canvi de denominació de l’Il·lustre Col·legi Provincial d’Advocats d’Alacant, que passa a denominar-se Il·lustre Col·legi Provincial de l’Advocacia d’Alacant.

Este canvi de denominació s’inscriurà en el registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians de Col·legis Professionals, en compliment del que es disposa en l’article 24 de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana.

CatalanSpanish