Segueix avant la denúncia presentada contra el contractista Enrique Ortiz per sobrecostos en les obres del teatre Calderón

L'Audiència Provincial admet el recurs de l'Ajuntament contra l'arxivament de la causa pels sobrecostos en les obres del Calderón

La secció segona de l’Audiència Provincial d’Alacant ha estimat el recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament d’Alcoi contra l’Auto del 13 de març del Jutjat de Primera Instància i Instrucció Núm. 2 d’Alcoi pels sobrecostos de les obres del Teatre Calderón, havent de continuar el tràmit practicant la pericial acordada.

Recordem que el jutjat número 2 de Primera Instància d’Alcoi va declarar el sobreseïment de les diligències prèvies de la denúncia presentada per l’Ajuntament contra el contractista Enrique Ortiz per sobrecostos en les obres del teatre Calderón.

Per part del Consistori es va presentar recurs contra aquest Acte en considerar que existeixen suficients proves amb les pericials aportades per a obrir judici oral, i que en tot cas és responsabilitat del mateix jutjat el que es porte a terme la pericial judicial sol·licitada d’ofici, situant en cas contrari al Consistori en una situació d’indefensió.

La denuncia, recordem que es basa en la presumpta comissió d’un delicte d’estafa i falsedat documental per part de la constructora Ortiz e Hijos, s.a, adjudicatària de les obres de reforma del Teatre Calderón, i de la Direcció Facultativa, en detectar-se fins a duess pericials, una d’elles judicial, sobrecostos abonats per l’Ajuntament que no estarien justificats i que van ascendir a més d’un milió d’euros.

L’Auto de l’Audiència Provincial d’Alacant, dóna la raó a l’Ajuntament, i insta el Jutjat d’Instrucció d’Alcoi a dur a terme una nova pericial judicial admetent els arguments del consistori i considerant que la decisió adoptada pel jutjat li genera indefensió.

Cal tindre present que la pericial, la pràctica de la qual no va poder portar-se a terme per renúncia successiva dels perits designats pel jutjat, va ser acordada com a necessària pel mateix Jutge instructor per a avançar en la instrucció. La seua impossibilitat de pràctica, va ser el motiu d’arxivament de la causa en fase d’instrucció. El que acorda ara l’Audiència Provincial és l’obligatorietat que es porte a efecte aquesta prova, sent tasca del jutge instructor remoure els obstacles que puguen sorgir.

“Estem satisfets amb la decisióde l’Audiència perquè l’objectiu últim de l’Ajuntament és descobrir si realment es van produir els sobrecostos injustificats que les proves existents semblen indicar, i en aquest cas que es jutge als responsables d’eixos pagaments” afirma la regidora de Contractació, Lorena Zamorano.

CatalanSpanish