10:02 - miércoles, 28 febrero 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Descendeix la pràctica de botelló entre els joves de la Comunitat Valenciana

L’evolució del consum de drogues entre la població valenciana d’entre 15 i 64 anys es manté relativament estable en els últims dos anys, segons es desprén de l’última Enquesta sobre Alcohol i altres Drogues a Espanya (EDATS) 2015-2016, elaborada per la Delegació del Govern del Pla Nacional sobre Drogues i en la qual la Conselleria de Sanitat i Salut Universal compta amb una mostra representativa.

L’alcohol es manté com la substància psicoactiva legal més estesa entre la població adulta i juvenil valenciana i espanyola en l’última dècada. En concret, el 96% dels enquestats reconeix haver consumit alcohol alguna vegada en la seua vida.

A la Comunitat Valenciana el 18% dels ciutadans assegura haver-se emborratxat en l’últim any, dada que descendeix 3 punts percentuals respecte a l’enquesta de 2013. No obstant això, creix en 2 punts el nombre d’enquestats que afirmen haver-se emborratxat en els últims 30 dies, i aconsegueix el 9,5% dels individus, proporció similar a l’obtinguda a escala nacional (10,6%).

Quant a la pràctica del botelló, s’observa una reculada des de 2013, especialment entre els joves de 15 a 24 anys que representen el grup majoritari que ho realitza el (41,9%) i que ha descendit la seua pràctica anual en 10 punts respecte a 2013 (51,5%). Al mateix temps, destaca la caiguda en 5,2 punts percentuals en el grup de 15 a 34 anys des de 2013 (del 29,8% en 2013 a 24,6% en 2015).

Per contra, el consum d’atracó o binge drinking segueix creixent. Aquesta pràctica consisteix en la ingesta de 5 o més begudes alcohòliques en un interval màxim de dues hores i el 15,7% dels enquestats en 2015 asseguren practicar-la, la qual cosa suposa 6,6 punts percentuals més que en l’anterior enquesta de 2013.

Atenint-nos a la freqüència de les borratxeres, el 3% dels valencians entre 15 i 64 anys es van emborratxar més d’una vegada al mes en els últims 12 mesos. Per edats, s’observa una notable diferència en l’abast de les borratxeres entre els individus de 15 a 34 anys i els de 35 a 64. D’aquesta forma, el 18,8% dels individus de 15 a 34 anys que van prendre begudes alcohòliques en l’últim mes van aconseguir l’estat d’embriaguesa, proporció que es redueix al 4,9% entre aquells de 35 a 64 anys.

En relació al consum diari, el 12,5% dels valencians consumeix begudes alcohòliques, prevalença lleugerament superior a la qual es registra en l’àmbit nacional (9,3%). Un 66,2% dels enquestats declaren haver consumit alcohol en els últims 30 dies.

No obstant això, tant a la Comunitat Valenciana com a escala nacional aquesta proporció es manté constant respecte a la qual es va obtenir en les dues últimes onades d’aquest estudi.

En segon lloc, se situa el tabac, que experimenta un lleuger repunt respecte a les dades obtingudes en 2013, tant en els consumidors ocasionals (45,2% en l’última enquesta, enfront del 43,2% referenciat en 2013), com en consumidors habituals en l’últim mes (43,9% en 2015, 40,7% en 2013). Un 39,1% de valencians declara fumar tabac diàriament, proporció superior en 4 punts a la registrada en 2013 (35,1%) i en 8,3 punts a la prevalença estatal (30,8%). En funció del gènere, la proporció d’homes que fumen diàriament és superior a la de les dones.

El cànnabis es manté com a substància més consumida

Per la seua banda, la droga il·legal més consumida pels valencians és el cànnabis que augmenta en 2 punts respecte a 2013. El 42% de la població valenciana objecte d’estudi ha fumat cànnabis en alguna ocasió, proporció que és notablement superior a la mitjana nacional (31,5%) i el 9,9% dels valencians declara haver consumit cànnabis en l’últim mes.

Posant el focus en l’edat, trobem un major pes d’individus que van fumar cànnabis en l’últim mes en el tram 15 a 34 anys amb un percentatge del 17,6%, una taxa que es redueix fins al 5,9% entre els individus de 35 a 64 anys.

La segona droga il·legal amb major prevalença és la cocaïna, pols i/o base, (1,3% en l’últim mes), tant a la Comunitat Valenciana (17,9%) com a Espanya (9,1%). En termes evolutius, la proporció d’individus que han consumit aquesta substància “alguna vegada en la vida” es manté estable (14,2% i 15,6% en 2013 i 2011 respectivament) com en resta de l’estat espanyol, encara que amb xifres alguna cosa superiors.

Respecte al consum minoritari de substàncies, l’enquesta revela que el 7,6% dels valencians d’entre 15 i 64 anys ha consumit amfetamines en alguna ocasió; el 6,6%, èxtasi i el 5,6%, al·lucinògens, prevalences de consum que es mantenen estables respecte a les registrades en 2013 i 2011 per totes elles.

La proporció de persones a la Comunitat Valenciana i a Espanya que reconeixen haver consumit alguna vegada en la seua vida heroïna i inhalables volàtils contínua sent molt residual, 1,0% i 0,3%, respectivament a la Comunitat Valenciana i 0,6% i 0,5%, respectivament, per al total d’Espanya.

Últimas noticias

Contenido relacionado