Destapat un frau de 9.233.319 euros a la Seguretat Social

Una de les organitzacions delictives tenia als seus treballadors sense contracte i els feia treballar de dilluns a dissabte sense possibilitat de vacances remunerades

Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, han dut a terme una operació contra el frau a la Seguretat Social a les províncies d’Alacant, Almeria, Barcelona, Càceres, Cadis, Castelló, Girona, Osca, La Corunya, Lleó, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, València, Valladolid i Zamora. El frau destapat ascendeix als 9.233.319,92 euros.

Les investigacions van començar a la fi de 2018, després de rebre diverses denúncies que informaven d’il·lícits penals que s’estaven cometent contra la Tresoreria General de la Seguretat Social. Després d’un minuciós estudi de la documentació, es va observar que, amb la finalitat d’eludir el pagament de les quantitats degudes i frustrar les legítimes aspiracions de cobrament de la Tresoreria, es van crear entramats empresarials amb empreses deutores i empreses pantalla a les quals se’ls repercutien els beneficis i el patrimoni.

Els 45 responsables del delicte han resultat ser, principalment, els administradors de fet de les empreses, però també les seues testaferros -alguns treballadors que figuraven en connivència-, així com familiars dels primers, als qui se’ls ha imputat delictes contra la Seguretat Social (frau de cotitzacions), frustració a l’execució, frau a la Seguretat Social (frau de prestacions), falsedat documental, insolvència punible i usurpació d’estat civil.

Avançades les investigacions, es van realitzar informes patrimonials de les persones implicades, amb la finalitat que puga sol·licitar-se l’embargament d’aquells béns localitzats.

Una empresa amb impagaments des de fa 10 anys i que no donava vacances

Des que l’any 2009 començaren les activitats d’una de les empreses investigades, mai van ser ingressades les cotitzacions dels seus treballadors, generant fins hui un perjudici a la Seguretat Social de 376.884,01 euros. Per aquest fet, l’administradora de la societat va ser detinguda com a autora d’un delicte agreujat contra la seguretat social.

La falta de voluntat de regularitzar la situació amb la Seguretat Social ha sigut palpable durant aquests anys, ocultant a la Tresoreria General de la Seguretat Social la vertadera situació laboral de la societat i el seu balanç econòmic. Als treballadors se’ls pagava el seu jornal en metàl·lic, no se’ls donava d’alta en la Seguretat Social ni se’ls feia contractes on s’especificaren les hores a treballar ni el salari que rebre pel seu acompliment professional.

Als empleats, malgrat treballar totes les setmanes de dilluns a dissabte i en alguns casos des de l’any 2013 fins a l’actualitat, no se’ls abonava el salari si es posaven malalts o si s’anaven de vacances.

Una societat sense treballadors i amb el seu administrador en atur va aconseguir 700.000 euros de finançament

Una empresa administrada concursalment va intentar ser comprada fraudulentament per una segona societat, amb la qual suposadament es resoldrien els problemes econòmics vigents amb la Seguretat Social, valorats en més de 150.000 euros.

Per a reforçar l’oferta sobre la unitat de producció, l’adquirent es va valdre d’un document signat per l’administrador d’una tercera societat, que comunicava l’aprovació d’un finançament per a aquesta operació per un import de 700.000 euros. Curiosament, aquesta última empresa, que va ser comprada per un euro i que no figura donada d’alta en la Seguretat Social en mancar de treballadors, té el seu objecte social molt allunyat de la principal investigada i el seu administrador, en el moment de signatura de l’escrit de finançament, cobrava un subsidi per desocupació, la qual cosa indica que aquesta mercantil no tenia capacitat de realitzar una operació d’aquestes característiques.

Aquesta última empresa, sense ser propietària de la deutora, s’aprofitava d’aquesta situació per a operar sense distinció entre ambdues, manejant-se la suposada compradora com a encarregada de la concursada i utilitzant als empleats d’aquesta per a labors administratives i de producció en el seu propi benefici.

Acreditats els fets pels investigadors de la Policia Nacional, es va procedir a la detenció dels administradors de l’empresa deutora i compradora per un delicte d’insolvència punible. Es va imputar per aquests mateixos fets a l’administrador concursal.

ValenciàEspañol