El deute de la CV s’ha reduït en el primer trimestre de l’any a causa del bloqueig de l’anterior Govern central al FLA

A 31 de març, el 81,4% del deute valencià està en mans de l'Estat a través del FLA, una situació que no canviarà mentre no hi haja un nou sistema de finançament just per a la Comunitat

El deute de la Comunitat Valenciana s’ha reduït en 754 milions d’euros durant el primer trimestre de 2018 hagut principalment al bloqueig de l’anterior Govern central al FLA, que no va activar fins al mes de maig. Per això, el descens de l’endeutament és una dada conjuntural que es regularitzarà durant el segon trimestre de l’exercici.

Com es desprén de les dades sobre l’evolució del deute de les comunitats autònomes que ha publicat el Banc d’Espanya, a 31 de març l’endeutament de la Comunitat Valenciana era de 45.433 milions d’euros, 754 milions menys que en el trimestre anterior. D’aquests 754 milions, 570 corresponen a amortitzacions de deute i els restants 184 milions deriven de la reducció en operacions a curt termini de la Generalitat Valenciana i el seu sector públic (pòlisses, confirming, factoring i uns altres).

L’anterior Govern central va bloquejar durant els primers mesos de l’any l’activació del Fons de Liquiditat Autonòmica, que no es va rebre fins a maig. Aquest retard ha provocat que la Generalitat hagués d’atendre els venciments de deute del primer trimestre amb càrrec a bestretes a compte de la liquidació de 2016, que el Govern no abona fins a juliol. Són 1.568 milions de la Comunitat que l’Executiu central reté durant dos anys.

En concret, el Ministeri d’Hisenda va transferir a la Comunitat Valenciana al febrer una bestreta de 415 milions i al març un altre de 155 milions, tots dos per cobrir venciments de deute que calia atendre en el primer trimestre. A més, al març es van transferir també 145 milions en bestretes que s’han destinat a pagar als proveïdors de la Generalitat. D’aquesta manera, en total, entre gener i març, la Comunitat Valenciana ha rebut bestretes per valor de 715 milions, als quals se sumen altres 69 milions que es van rebre a l’abril i que es van destinar també al pagament a proveïdors.

Ara com ara, la Comunitat Valenciana ha rebut 784 milions en concepte de bestretes a compte de la liquidació de 2016, la qual cosa suposa el 50% del total de la liquidació.

Aquesta situació es va donar també en l’exercici 2017, ja que l’anterior Govern central va retardar fins a maig l’activació del FLA i els venciments van haver d’atendre’s amb bestretes.

El 81,4% del deute en mans de l’Estat

Mentre no entre en vigor un nou sistema de finançament que acabi amb l’actual situació, la Comunitat Valenciana seguirà estant infrafinançada i haurà d’incórrer en dèficits perquè, malgrat gastar per sota de la mitjana, és l’autonomia que menys recursos rep del sistema.

L’anterior Executiu va incomplir el compromís que en 2017 hi hauria un nou model de finançament, abocant a la Comunitat a seguir amb l’actual model de dependència del FLA, que són préstecs a retornar amb interessos, en lloc de rebre els recursos que li corresponen a través del sistema. Aquesta situació genera un increment de l’endeutament. De fet, fruit d’aquesta situació perllongada durant anys, a 31 de març de 2018 el percentatge de deute de la Comunitat que està en mans de l’Estat suposa ja el 81,4%.

Publicitat