viernes, 24 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El dilluns 23 escomençaran les obres de la CV-10 en la variant de Betxí

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori inicia aquest dilluns, 23 d’octubre, els treballs preparatoris per al reforç del ferm en la CV-10, concretament en la variant de Betxí. Serà a partir del pròxim 31 d’octubre quan s’inicien els treballs que obligaran a tallar una de les calçades però es deixarà oberta al tràfic l’altra.

“L’objectiu fonamental de l’actuació és augmentar la seguretat vial en una carretera amb gran capacitat de circulació de vehicles en reforçar el ferm i augmentar la capa de rodadura que detindrà la degradació del paviment que pateix aquesta via”.

Els treballs, que es realitzaran entre els punts quilomètrics 4+000 i 6+500, es duran a terme durant un mes. En primer lloc, el dia 31 es procedirà a tallar la calçada en sentit ascendent, de València a Castelló. El tràfic podrà discórrer per l’altra calçada mitjançant els passos de mitjana o transfers degudament condicionats. En una segona fase se circularà per la calçada en sentit ascendent i es tallarà l’altra calçada.

El director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, ha destacat que la conselleria ha dissenyat un Pla d’Obra per a “intentar minimitzar al màxim les afeccions als usuaris i, per açò, es treballarà les 24 hores del dia durant els set dies de la setmana”.

Segons ha explicat Domingo, “l’Autovia de la Plana és una via de comunicació molt important en el tràfic de mercaderies i passatgers entre el sud d’Espanya i la frontera francesa i al llarg de tot l’arc mediterrani, per aquest motiu la gran quantitat de tràfic que discorre diàriament per aquesta via d’alta capacitat fa necessari realitzar l’obra amb la major celeritat possible”.

També ha recordat que aquestes obres s’inclouen en el projecte de reforç de ferms en tres trams de l’Autovia de la Plana i es tracta del primer que es va a executar. Les actuacions que ha projectat el departament es localitzen en una longitud total de 17.500 metres, en el tronc de l’autovia en els termes municipals de Betxí, Onda, Borriol i Castelló de la Plana. A més es repararà un total 4.040 metres de brancs.

Últimas noticias

Contenido relacionado