Javier Moliner deixa a zero el deute de la Diputació de Castelló amb els bancs

El president de la Diputació, Javier Moliner, ha complit hui amb el seu compromís de deixar a zero el deute de la Diputació amb els bancs. Així, mentre que quan Moliner va assumir la presidència de la Diputació aquesta tenia una càrrega financera de 13,5 milions d’euros entre pagament d’interessos i amortització dels 140 milions de deute que tenia llavors, ja abans d’acabar aquest 2018 aquesta obligació amb els bancs serà nul·la.

Moliner ha iniciat hui al costat del tresorer de la Diputació i el diputat d’Hisenda, Salvador Aguilella, la tramitació que permetrà la devolució de 18.761.148,18 euros de deute que mantenia el Govern Provincial fins al moment i que serà aprovada en el Ple Provincial aquest mateix mes de novembre.

És per això que el president ha assegurat que “assumim el compromís en 2011 d’intentar que els 140 milions d’euros de deute que la Diputació tenia i que suposaven sens dubte un llast a l’hora de planificar inversions als pobles, poder-la deixar a zero. Hui és un dia de felicitat, un dia de satisfacció del compromís complit en haver signat ja el decret per a poder cancel·lar aquest deute, i permetre amb això que tots els diners puga destinar-se a inversions, a millorar els municipis, a generar oportunitats per a la gent, i a retornar alegria, il·lusió i orgull a la gent de la província de Castelló”.

Cal tindre en compte que en el primer pressupost aprovat sota la presidència de Javier Moliner, en 2012, es contemplaven per a retornar deute 13,5 milions d’euros dels més de 116 milions pressupostats, una xifra que ja va reduir en 2017 a 4.511.008,36 euros malgrat créixer el pressupost global fins més de 131 milions d’euros.

Després d’aquesta devolució anticipada, la Diputació ja no tindrà més despeses financeres per interessos de deute i només tindrà pendent compensar l’excés de finançament de l’Estat dels anys 2008 i 2009, fixat nacionalment.

Una Diputació que ha augmentat la inversió directa
El Govern Provincial de Javier Moliner ha continuat augmentant la inversió directa als municipis cada any, fins a superar en 2017 la xifra rècord de 42,7 milions d’euros i consolidar-se així com la institució que més inverteix en els municipis de la província.

D’igual manera, les màximes instaurades per Moliner han reduït al màxim el període mitjà de pagament a proveïdors fins a situar-lo en tot just huit dies, quan en 2011 era de fins a 40.

En definitiva, tal com ha exposat el president, “ser eficients en la gestió ens permet al Govern Provincial dedicar menys a pagar interessos i destinar cada vegada més recursos al que de debò importa, als 135 municipis de la província i a tots els veïns de la província de Castelló”.

Publicitat