Després d’una moció del PSOE, la Diputació investigarà a l’empresa encarregada del Centre Termal de Benassal

En finalitzar, el PP es va comprometre a tornar a traure la proposta a licitació per a noves Unitats de Respir, quan l'entitat puga disposar dels romanents pressupostaris de 2017.

488

El Ple de la Diputació de Castelló celebrat ahir es va centrar majoritàriament en el balanç econòmic de 2017, que l’equip de govern ha tancat amb un superàvit de 15,8 milions d’euros.

El Ple va ser prou tranquil i sense grans coses a destacar, després de tres hores, el punt anecdòtic ho va posar Xavier Trenco, el portaveu de Compromís, que va ser l’únic diputat que va voler debatre en els dictàmens sobre economia, cosa que no és el comú, ja que per açò està la Junta de Portaveus, al respecte el president, Javier Moliner, li va haver de cridar l’atenció, recordant-li que “No podem fer debat quan en la junta de portaveus no hi ha hagut. No es pot obrir debat en els punts que no admeten votació. No hem de seduir al contrari per a aprovar cap res”.

El portaveu del PSPV-PSOE, Antonio Lorenzo, va reclamar a Moliner que “fera valdre la seua autoritat per a evitar aquest tipus de situacions o excessos d’oratòria que no aporten gens als plens”.

En primer lloc, una de les proposicions que més debat van suscitar va ser la moció presentada per Compromís per a modificar les bases i afegir als ajuntaments en l’organització d’esdeveniments en l’àmbit local i provincial de ‘Castelló Ruta de Sabor’, que no va tirar endavant, perquè es va rebutjar per majoria. El Diputat responsable, Pablo Roig, va demanar que la moció es retirara perquè “anem un pas més endavant i açò estaria dins d’un debat de pressupostos i no ara que caldria crear una partida nova”.

En segon lloc, un altre punt de debat ha sigut la campanya ‘Benvingut a casa’ de la Generalitat Valenciana, per la qual Ciutadans ha presentat un dictamen, per a defensar el bilingüisme en la Província, defensat per Cristina Fernández, que ha sigut aprovada amb els vots a favor del PP i Ciutadans.

La Diputada socialista, Maria Josep Safont, ha volgut defensar el bilingüisme, exposant que “els dos idiomes de la Comunitat Valenciana són el valencià i el castellà. Jo crec que no hi ha cap discriminat per expressar-se en Castellà, però sí que necessita una ajuda l’ús del Valencià”.

Per la seua banda, el vicepresident de la Diputació, Vicent Sales, ha explicat que “no podem obrir guerres en un territori exemple de normalitat en el tema de la llengua, per açò qualsevol iniciativa que no siga unànime, és un conflicte”, a més ha afegit que “les institucions volem fomentar l’ús del valencià en les institucions, però no imposar-ho. Així i tot, pot ser que aquesta siga la província més bilingüe de tota la comunitat”.
Per a finalitzar, ha puntualitzat que “el valencià no és un problema, sinó un signe d’identitat de tota la comunitat”.

En tercer lloc, el dictamen sobre la moció presentada per Compromís, per a la recuperació de la memòria històrica, en la qual Lorenzo va exposar que “és un argument de dignitat, perquè les grans democràcies s’aconsegueixen lluitant contra la tirania i sense oblidar la història”, però que no va tirar endavant pels vots en contra del PP.

En la part extraordinària el Grup Socialista va presentar dues mocions, una per a resoldre el contracte amb l’empresa explotadora del Centre Termal de Benassal i una altra per a atendre a les unitats Respira sol·licitades en 2018, cap de les dues va tirar endavant, ja que el PP va votar en contra.

Sobre la del Centre Termal, els socialistes denuncien els continus incompliments de l’empresa que “solament obri la instal·lació durant els tres mesos d’estiu, impedint d’aquesta manera que la localitat puga desenvolupar-es turísticament i crear riquesa”. I que segons els socialistes, “aquest incompliment “pot acabar arruïnant als empresaris turístics de la zona que en el seu moment van realitzar importants inversions”.

Enfront de la moció socialista, citada anteriorment, el grup Popular va presentar una esmena de substitució, que va ser aprovada per la majoria absoluta del PP.
El text aprovat indicava que “donada la preocupació detectada pel que fa al servei que presta el Balneari de Benassal, la Diputació acorda: Reiteres a l’empresa la presentació de les al·legacions respecte a la queixa formulada i, d’acord amb eixes al·legacions, emetre una resolució per part dels serveis jurídics de la Diputació de Castelló”.

Respecte, a les unitats de Respir Familiar el PSPV-PSOE, reclama que no s’havien aprovat totes les sol·licituds de la Unitat de Respir Familiar, l’encarregada d’aquesta àrea, Elena Vicente-Ruiz, ha explicat que “el millor és que tots els partits estiguen d’acord en la base del tema i en l’eficàcia d’aquestes unitats”.
En finalitzar, el PP es va comprometre a tornar a traure la proposta a licitació per a noves Unitats de Respir, quan l’entitat puga disposar dels romanents pressupostaris de 2017.