La Diputació aposta per la conciliació reduint la jornada al personal amb ‘càrregues’ familiars

Este acord aprovat en comissió, per unanimitat dels partits, contempla una major flexibilitat horària per a afavorir la cura i l'atenció de majors, discapacitats i fills menors i passarà pel plenari del dimarts 21.

El ple de la Diputació aprovarà el proper dimarts 21 la reducció de la jornada laboral per al personal de la casa amb càrregues familiars especials. Esta proposta respon, en paraules del diputat de Personal, Santiago Agustí, “a la nostra voluntat de facilitar la conciliació laboral i familiar dels nostres empleats i equiparar-los en drets amb la resta de treballadors públics de l’Estat”. En concret, l’acord, aprovat en comissió per unanimitat dels partits representats a la Diputació, contempla una major flexibilitat horària per a afavorir la cura i l’atenció de majors, discapacitats i fills menors.

De fet, cal recordar també que dins del Pla d’Igualtat impulsat per la Diputació, la regifora de l’àrea, Patricia Puerta explicava fa uns mesos en una entrevista a Actualitat valenciana com esta tipus de tasques d’atenció recaien massa vegades sobre les dones i generaven eixa discrimanació que també les administracions patien. “És cert que a l’administració pública, aparentment sembla que ni hi ha eixa desigualtat però si raques sí que hi ha ‘escletxa salarial’, que no s’identifica perquè la gent pensa només en el que cobra més un home que una dona per fer el mateix treball però per exemple, l’escletxa pot vindre perquè hages de fer un treball que haja de ser de vesprada i per temes de conciliació...tal com estem ara...els que tenen més predisposició són els hòmens amb la qual cosa cobraran unes hores extra a les que la dona no accedirà. A igual salari base hi ha escletxa salarial a final d’any”, explicava la diputada d’Igualtat

A més, cal afegir que el text ha estat consensuat amb els sindicats a través de la mesa de negociació i entrarà en vigor de forma retroactiva des de l’1 de gener d’enguany.

El responsable de Personal ha explicat que “no hi haurà cap disminució de retribucions perquè si no no estaríem parlant d’una mesura de conciliació laboral i familiar, estaríem parlant d’un abús dels drets del treballador”.

QUI LA POT SOL·LICITAR

Posant l’accent en la mesura, aquesta podrà ser sol·licitada pels empleats amb un xiquet menor de 12 anys que necessite especial dedicació, que compten amb més d’un fill amb menys de 12 anys o que conformen una família monoparental. També podran acollir-se els servidors públics que estiguen a càrrec d’una persona major que requerisca atenció específica o de persones amb un grau de discapacitat igual o major del 33%.

La reducció de la jornada laboral està dirigida de igual manera a aquelles persones que necessiten atendre de forma especial la seua parella o un familiar -fins el segon grau de consanguinitat.

Els funcionaris amb un grau de discapacitat reconegut o que patisquen una malaltia llarga o crònica i que no puga realitzar la seua jornada laboral completa també podrà beneficiar-se d’aquesta mesura, prèvia valoració mèdica.