La Diputació de Castelló s’adherirà este mes al Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana

El ple ordinari del 21 de gener servirà per a nomenar a Ximo Huguet com a representant de la institució en la comissió de seguiment de la Genera.

PublicitatAVL

La Diputació de Castelló aprovarà en el pròxim ple ordinari de gener la seua adhesió al Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, un pas fonamental per a poder agilitar l’arribada de les inversions als municipis de la província durant este primer trimestre de 2020.

El diputat provincial de Cooperació i Concertació, Ximo Huguet, ha destacat que amb este pas “deixem patent el nostre compromís per aconseguir que els diners que ha reservat la Diputació per a este Fons de Cooperació puga estar en mans dels ajuntaments els més prompte possible perquè els siga més fàcil posar en marxa els seus projectes”.

PublicitatRovira  

I és que, per primera vegada, la Diputació de Castelló ha reservat una partida específica -5,6 milions d’euros- que, sumada a una quantitat similar aportada per la Generalitat, donarà una important espenta a les possibilitats dels municipis d’invertir en projectes per als ciutadans.

El ple ordinari de gener, previst per al dia 21, serà l’escenari del primer pas, que es concreta en l’adhesió formal de la Diputació Provincial de Castelló al Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana, regulat pel Decret 51/2017 de 7 d’abril del Consell. A conseqüència d’esta adhesió es designarà al diputat Ximo Huguet com a membre vocal de la Comissió de Seguiment del Fons de Cooperació.

Amb això, la previsió és que des de la Generalitat es puga aprovar al febrer o març una resolució que reculla les assignacions als municipis, per la qual cosa s’avançaria de manera significativa per a iniciar les operacions de tresoreria per a distribuir els diners, previsiblement en finalitzar este primer trimestre de l’any.

Ximo Huguet destaca la “clara implicació de l’actual equip de govern amb les necessitats dels municipis, perquè per primera vegada es reserva una quantitat per a este Pla des de la Diputació”. Com assenyala el diputat, “estos passos permetran una major liquiditat a l’inici de l’any per a tots els ajuntaments”.

Ple de novembre

Cal recordar en este sentit que va ser en el ple de novembre del passat any quan es va aprovar una operació financera, per import de 7,5 milions d’euros, la principal finalitat dels quals era la inclusió del Fons de Cooperació Municipal en el pressupost de 2020, una nova línia d’ajudes que augmentarà de manera notable els recursos que la corporació provincial atorga directament als ajuntaments.

La mesura permet utilitzar una part dels 31,7 milions de romanents líquids de tresoreria dels quals disposa la institució per a formalitzar un depòsit financer a curt termini. Este depòsit s’utilitzarà principalment per a activar el Fons de Cooperació Municipal, aportant al mateix per als ajuntaments de la província de Castelló 5,6 milions d’euros, una xifra idèntica a la qual aporta la Generalitat Valenciana. D’esta forma, la quantitat que arribarà als municipis castellonencs serà d’11,2 milions d’euros.

És important destacar que es tracta d’una iniciativa que en 2019 ja va secundar la Diputació de València i que el pròxim exercici tindrà rang de llei, per a garantir que el repartiment d’estos fons es realitze seguint criteris d’objectivitat i imparcialitat.

Este fons, de naturalesa incondicionada i no finalista, permetrà que els municipis i les entitats locals menors puguen destinar els recursos que reben al desenvolupament general de les seues competències, sense vinculació a un concret objectiu o finalitat, finançant globalment les activitats i serveis que els corresponguen en virtut de les competències que hagen assumit segons la legislació vigent.