domingo, 23 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

La Diputació insta al Consell a aprovar el PATIVEL per protegir el litoral valencià

La Diputació de València ha aprovat amb els vots favorables de les formacions que sustenten l’equip de govern una moció defensada per la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, per donar suport a la proposta de resolució presentada davant les Corts pel director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge i instar al Consell a aprovar durant el present exercici el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL) a fi de garantir una ordenació racional que permeta la protecció ambiental i paisatgística de les costes valencianes d’acord amb els principis directors establerts a l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, aprovada pel Decret 1/2011, de 13 de gener. A més, el document també commina a realitzar una segona fase de participació i consulta pública del PATIVEL per millorar, «en la mesura del possible», la llegibilitat de la cartografia.

La vicepresidenta ha indicat que amb l’aprovació del PATIVEL «som a temps de preservar el nostre territori i frenar la pèrdua del litoral valencià». Maria Josep Amigó ha defensat l’aposta de la corporació «pel desenvolupament sostenible i la defensa del medi ambient, la conservació activa dels espais de major valor litoral, i promoure l’ús recreatiu d’aquests entorns», ha apuntat. Així mateix, la vicepresidenta ha incidit en què el procés de participació pública per a la tramitació d’aquest pla «ha estat la correcta» i fins i tot «supera àmpliament els estàndards normals per a aquest tipus de plans», ha afirmat.

El document recull la proposta formulada pel director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, José Luis Ferrando, arran de la Proposició No de Llei (PNL) de tramitació urgent presentada pel Grup parlamentari Popular en Les Corts Valencianes, en la que sol·licita a la cambra autonòmica que inste al Consell «a iniciar un nou tràmit de consultes i informació pública del PATIVEL amb una cartografia més detallada».

Segons s’explica en la proposta del director general que recull la moció, el Document Inicial Estratègic del PATIVEL va ser presentat públicament l’11 de novembre de 2015 en una jornada a la qual es va convidar a tots els municipis que comprenen la franja litoral de la Comunitat Valenciana, així com al conjunt dels agents econòmics i socials. Aquest document ‘zero’ és el que va iniciar la participació pública per a la recepció de propostes i suggeriments molt abans de l’elaboració de la versió preliminar del PATIVEL. Posteriorment, es remet l’esmentat document a l’òrgan ambiental per a l’elaboració del document d’Abast de l’Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica. Aquest òrgan, després de consultar amb tots els municipis afectats, emet l’esmentat document el 28 d’abril de 2016. De manera paral·lela, per mitjà d’un escrit del director general d’Urbanisme, Ordenació del Territori i Paisatge s’insta als distints ajuntaments del litoral a la participació i se’ls remet l’escrit demandant l’estat jurídic-urbanístic del planejament urbà que poguera estar afectat pel PATIVEL.

A més, l’equip tècnic de suport a la redacció del PATIVEL es va reunir amb tècnics de tots els ajuntaments de l’àmbit del PATIVEL, per a concretar la informació urbanística, documentant les mencionades reunions i posterior remissió dels acords per a la seua confirmació.

Un cop presentada la Versió Preliminar del PATIVEL i del Document d’Abast de l’Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica, s’han mantingut diverses reunions amb agents econòmics i socials i s’han dut a terme presentacions del PATIVEL, estant previstes altres trobades al llarg dels propers diesseguint el Pla de Participació Pública. El període d’al·legacions va estar ampliat a fi que totes les persones i organismes interessats pogueren formalitzar les seues al·legacions.

És a dir, a la vista d’allò que s’ha referit, «no es comparteix la idea expressada en l’Exposició de Motius de la PNL quan s’afirma que “la tramitació del PATIVEL avança sense que hi haja existit un mínim intercanvi d’idees entre la Conselleria i ajuntaments, i els actors socials, polítics i econòmics de la nostra Comunitat”. La participació pública que s’està realitzant supera àmpliament els estàndards normals per a aquest tipus de plans», s’estipula.

L’afirmació de la PNL en el sentit de la necessitat de preservar el medi litoral amb una ordenació racional, que garantisca la protecció ambiental i paisatgística de les nostres costes, especialment per a millorar l’activitat turística, «és àmpliament compartida pels objectius del PATIVEL, buscant precisament qualificar el litoral per a millorar l’oferta turística, que demanda cada vegada més espais singulars dotats de gran valor ambiental i paisatgístic».

I «no es comparteix en absolut la idea d’una “cartografia summament imprecisa”. L’escala de treball bàsica és d’1:20.000, molt més gran i detallada que la que és habitual en aquest tipus de plans», s’apunta. «L’escala de presentació del PATIVEL, i per a facilitar la seua llegibilitat en un context territorial, té una eixida gràfica més menuda».

En resum, «els ajuntaments i els actors econòmics, polítics i socials estan participant plenament i amb totes les garanties, tal com ho demostra el compliment del programa de participació pública de la documentació del PATIVEL». D’altra banda, «no cal un major detall cartogràfic, ja que la metodologia i l’escala de treball bàsica compleix amb escreix el detall d’escala regional, i una segona exposició està pendent si es produeixen modificacions substancials quan siguen tinguts en compte pel PATIVEL els resultats del procés de participació pública».

En última instància, la proposta apunta que «a fi de millorar el consens polític entorn del PATIVEL, per la coincidència d’objectius expressada en l’Exposició de Motius, es proposa una PNL transaccional» en la que s’insta al Consell a «aprovar durant el present any el PATIVEL» i realitzar «una segona fase de participació i consulta pública» d’aquest pla.

Últimas noticias

Contenido relacionado