Diputació reactiva la Xarxa Provincial de Qualitat i Innovació dels Serveis Socials

Les comissions tècniques començaran a treballar al setembre per a donar respostes enfront de la crisi en camps tan sensibles com la infància, la família i la inclusió social

La vicepresidenta de la Diputació i diputada delegada de Benestar Social, Patricia Puerta, ha reactivat la Xarxa de Qualitat i Innovació dels Serveis Socials de la província de Castelló.

Es tracta d’un fòrum del qual formen part la mateixa Diputació, un total de 131 municipis de la província, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la Conselleria de Polítiques Inclusives i la Universitat Jaume I, la finalitat de la qual és la de treballar en comú per a millorar les condicions d’intervenció i els mètodes, els recursos i la qualitat de l’atenció que els diferents serveis socials presten a la ciutadania.

La xarxa consta de diversos nivells: un consell rector integrat per representants polítics; una comissió tècnica permanent composta per tècnics de les entitats adherides a la xarxa; una secretaria tècnica assumida per la mateixa Diputació Provincial, i cinc comissions tècniques que ja s’han constituït perquè al setembre puguen començar a treballar. Són comissions sobre Infància i Família; Discapacitat, Dependència i Autonomia Personal; Inclusió Social i Treball Comunitari; Gestió i millora dels Serveis Socials i Serveis Socials Rurals.

Segons han explicat Patricia Puerta, “la reactivació de la Xarxa és una demanda de les seues entitats integrants i la constitució de les diferents comissions de treball una imperiosa necessitat donades l’emergència econòmica i social que estem vivint a conseqüència de la pandèmia”. Ha afegit que “tenim l’obligació de posar en marxa tota la maquinària social que depén de les diferents administracions per a identificar els problemes existents i oferir el millor servei possible als qui estan patint en primera persona les conseqüències de la crisi”.

La Xarxa d’Innovació i Qualitat Social ha cobrat una major importància arrel a l’aprovació de la Llei de la Generalitat Valenciana 3/2019, de 18 de febrer, que estableix que les diputacions prestaran l’assistència i econòmica i la supervisió que garantisca que els ajuntaments, especialment els menys poblats, tinguen capacitat econòmica i de gestió a l’hora d’exercir les seues competències en Serveis Socials. També estableix que seran les institucions provincials les que s’encarregaran de la supervisió de casos, formació, assistència tècnica i reorientació de les persones professionals del Sistema Públic de Serveis Socials del seu àmbit de referència.