miércoles, 12 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Diputació subvencionarà amb 45.000 euros l’accessibilitat del llit del Turia al seu pas per Bugarra

Una visita que la diputada ha aprofitat per a anunciar al municipi una subvenció de 45.000 euros per a l’adequació del llit del riu Túria, al seu pas per Bugarra, per a la creació d’un itinerari turístic-accessible. “La Corporació continua assistint als municipis més xicotets, ajudant-los en la mesura del possible, i més en una qüestió tan transcendent com la preservació del medi ambient”, ha assenyalat Mercedes Berenguer.

El Túria constitueix l’eix vertebrador del terme municipal de Bugarra, a més d’un dels principals recursos amb els quals explica la localitat per al seu desenvolupament turístic. L’Ajuntament té com a objectiu dur a terme una sèrie d’actuacions al voltant del riu que possibilite el seu ús i gaudi, sense perjudicar la vulnerabilitat de la seua ribera, afavorint els llocs d’interés de la zona i creant un itinerari accessible per a persones amb discapacitat.

D’aquesta manera, es pretén dissenyar un recorregut que discórrega per ambdós marges del riu i que connecte l’aparcament amb els principals enclavaments del llit, dotant a la travessia dels corresponents complements que milloren el seu ús públic, com a passamans, senyalització direccional, informativa i interpretativa, bancs i taules. Així mateix, la intenció és remarcar els principals elements de l’entorn, com una passarel·la de fusta al costat de la central hidroelèctrica.

Últimas noticias

Contenido relacionado