Divalterra i el Patronat de Turisme es convertiran en una Entitat Pública Empresarial Local

La nova figura jurídica garanteix els drets dels treballadors i aferma el seu futur amb uns nous estatuts que recolliran els serveis que fins al moment es feien per encàrrec de la Diputació.

Publicitat

El president del Consell d’Administració de DivalterraRamiro Rivera, ha comunicat este dimarts al Comité d’Empresa de la societat l’inici del procés per a transformar l’empresa pública en una Entitat Pública Empresarial Local (EPEL).

D’esta manera, s’acompleix a la iniciativa de la Junta General de la societat el setembre de 2018, a proposta del president de la Diputació de València, Toni Gaspar.

PublicitatRovira  

La nova fórmula jurídica suposa una millor vinculació a la institució provincial, que permetrà afermar les sinergies entre totes dues parts i reforçarà els controls interns.

La transformació suposa la total garantia dels drets dels treballadors i treballadores amb Divalterra, que va ser el compromís adquirit pel president Gaspar com a punt de partida per a este procés, garantint al seu torn la continuïtat en la prestació del servei que es va exercint en els municipis valencians.

L’objecte social de l’EPEL recollirà les activitats que fins ara Divalterra executava per encàrrec de la Diputació de València, com la gestió de les brigades forestals, o l’enquesta d’infraestructures locals, a més de competències en turisme.

Model participatiu

La Diputació donarà continuïtat al model de participació dels treballadors en la presa de decisions, mantenint la representació social en el Consell d’Administració.

De manera paral·lela, en els pròxims mesos començarà el procés per a l’elaboració de la Relació de Llocs de treball (RPT) de Divalterra, i la negociació del nou conveni col·lectiu.

En este sentit, Ramiro Rivera ha reafirmat el compromís de la Diputació per a la millora de les condicions laborals i salarials de l’empresa, especialment al col·lectiu de Brigades Forestals, com a part del camí cap a una major professionalització de la plantilla.

La proposta del canvi de la forma de gestió dels serveis es traslladarà al Ple de la Diputació de València per a, una vegada aprovat, començar de manera immediata els tràmits necessaris perquè la modificació siga efectiva.

PublicitatJuega Limpio Orihuela